Links naar informatie van derden

Overige historische bronnen

Onderwerpen:

Algemeen

 • Atlas Leefomgeving. Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. Atlas biedt veel kaarten, vaak tot op buurtniveau, aan. Te zien is bijvoorbeeld, hoe het staat met bodemkwaliteit, luchtkwaliteit of geluidhinder. Voor professionals bespaart de Atlas werk en ondersteunt het onderlinge afstemming.
 • HisGis (Historisch Geografisch Informatiesysteem) Noord-Holland. Kaartlagen met kadasterinformatie van Noord-Holland uit 1832.
 • Gemeente Castricum erfgoed. De visie van de Gemeente over erfgoed.
 • Immaterieel erfgoed. Over sociale gewoonten, tradities, rituelen, voorstellingen, uitdrukkingen, bijzondere kennis van de natuur en ambachtelijke vaardigheden die gemeenschappen en groepen erkennen als een vorm van cultureel erfgoed.
 • Let op je erfgoed. de Bond Heemschut behartigt belang van onder- en bovengronds erfgoed: wat kun je als individu doen om al dat moois te beschermen.
 • Mooi Moord-Holland. een niet-commerciële adviesorganisatie op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie in Noord-Holland.
 • NMF erfgoedadvies. Met expertise op het gebied van Noord-Hollands erfgoed: archeologie, monumenten, historische geografie, groen en agrarisch erfgoed, militair landschap, culturele planologie of publieksprojecten.
 • Noord-Holland archief. Informatiecentrum voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden.
 • Regionaal Archief Alkmaar
 • Adresboeken, archieven, beelden, bibliotheek, bouwvergunningen, historisch kadaster Alkmaar, kranten, tijdschriften.
 • Stichting Ontstaan van Holland. Heeft het doel om de belangstelling voor het graafschap Holland in de jaren 900-1300 na Chr. te bevorderen.
 • Steunpunt Monumenten & Archeologie Noord-Holland
 • Het Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is een samenwerking tussen MOOI Noord-Holland en Stichting NMF en wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

⬆️

Archeologie

⬆️

Diversen

 • Adelbertusakker. Over de Adelbertusakker in Egmond-Binnen genoemd naar de monnik Sint Adelbert.
 • Atlantikwall. Beeld en info van de Atlantikwall Tweede Wereldoorlog.
 • Castricum en Bakkum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Informatie over het boek van John Heideman.
 • Fotomuseum Heiloo. Foto’s en beschrijvingen van Heiloo.
 • Getuigenverhalen WO2. Zes interviews (2009) met voormalige duinwerkers en een Duitse oud-militair die in het gebied gelegerd was, over samen leven en samen werken van Nederlanders en Duitsers in het Bakkumse duingebied.
 • Omroep Castricum. Interviews en documentaires op YouTube, van Omroep Castricum over de verkiezingen in Castricum.
 • Scriptie over de ruimtelijke ontwikkeling van Castricum. Maurizio Brenna schreef een zeer interessante scriptie over de ruimtelijke ontwikkeling van Castricum, met prachtige kaarten, foto’s en een heldere uitleg over het hoe en waarom bepaalde gebeurtenissen een invloed hebben gehad.
 • Stationsweb met stationsfoto’s. Foto’s uit heden en verleden van stations, haltes en stopplaatsen in Nederland. Van Wichor Bramer.
 • Stelling van Amsterdam (van de provincie Noord-Holland). De Stelling van Amsterdam (UNESCO Werelderfgoed) is een verdedigingslinie van 135 km rondom Amsterdam, aangelegd tussen 1880 en 1914.

⬆️

Educatie

 • Archeoles. Facebookpagina met educatie op maat. Over archeologie, geschiedenis en stadshistorie voor scholen, bedrijven en kinderfeestjes.
 • Cultuur in de klas. Noord-Hollandse educatieve aanbod van theatergezelschappen, musea, historische verenigingen en kunstenaars.
 • Plein C, Cultuureducatie in Noord-Holland. Alles in huis voor goed cultuuronderwijs, van cursus tot lesproduct.

⬆️

Film

⬆️

Genealogie

⬆️

Historische verenigingen en hun publicaties

⬆️

Disclaimer: gelinkte websites kunnen (tijdelijk) off-line zijn.

Print Friendly, PDF & Email