20 juli 2013

Uitbreiding van De Duynkant

De gemeenteraad heeft deze maand uitgesproken geen bezwaar te hebben tegen uitbreiding van ons gebouw De Duynkant aan de Geversweg. Een lang en moeizaam traject is nu toch positief afgesloten. De werkgroep werkt aan een definitief bouwplan voor een afzonderlijke ruimte voor films en lezingen. Via de website wordt u natuurlijk op de hoogte gehouden van de vorderingen.

3 juli 2013

OUD-CASTRICUM MAG (NOG) NIET UITBREIDEN

Frans Duffhues (links) en Gerard Veldt met een schets van de aanbouw (archieffoto: Hans Boot)

CASTRICUM – De werkgroep Oud Castricum mag haar pand niet uitbreiden. Al vanaf november 2011 is de werkgroep in gesprek met de gemeente om te komen tot een kleine uitbreiding aan de achterkant van haar gebouw de Duynkant aan de Geversweg. De werkgroep wil namelijk de expositie- en filmruimte van elkaar kunnen scheiden. Een jaar geleden werd de werkgroep verteld dat de uitbreiding verwerkt kon worden in het bestemmingsplan Buitengebied, want er waren geen ruimtelijke bezwaren. Ook de directe omgeving heeft geen problemen met de bouwplannen.

De PvdA is verbijsterd, zo stelt zij in een persbericht. “Kennelijk blijft het college van burgemeester en wethouders toch moeite houden met het bouwplan”, aldus Peter Verduin woordvoerder ruimtelijke ordening van de PvdA-fractie. “Dat bleek afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering. De fracties die een wijzigingsvoorstel hadden ingediend om het bouwplan alsnog mogelijk te maken, werden voor de vergadering bijgepraat door de burgemeester. Het plan zou in strijd zijn met provinciale regels en als de raad zou instemmen met het voorstel kon de burgemeester niets anders doen dan besluit ter vernietiging voorleggen. Onder deze druk hebben de fracties D66, CKenG, Vrije Lijst en CDA het wijzigingsvoorstel ingetrokken en is het bestemmingsplan buitengebied dezelfde avond aangenomen. De PvdA was het niet eens met deze gang van zaken en gaf in een stemverklaring aan dat de gemeente eerder wel had meegewerkt aan een dergelijke afwijking van provinciale regels.” De PvdA doelt hiermee op het bestemmingsplan strand waarbij strandpaviljoenhouders kunnen bouwen buiten de strook die door de provincie is aangewezen. Bij het nemen van dat raadsbesluit attendeerde Peter Verduin hier het college op, maar zijn verzoek dit voor vernietiging voor te leggen, werd afgewezen. Verduin: “De PvdA vindt dat daardoor gemeten wordt met twee maten en de werkgroep Oud Castricum wordt daardoor sterk gedupeerd. Bovendien was bij een positieve insteek van het college op dit dossier al lang een oplossing gevonden.”

16 april 2013

Gemeentebestuur werkt niet mee aan uitbreiding gebouw Oud-Castricum

Frans Duffhues (links) en Gerard Veldt met een schets van de aanbouw (archieffoto: Hans Boot)
Voorzitter Frans Duffhues (links) en Gerard Veldt (voorzitter bouwcommissie) op een plattegrond het deel (in rood omlijnd) aangeven dat de werkgroep bij het huidige gebouw (blauwe contour) wenst te trekken

 

Voorzitter Frans Duffhues van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum kan de handelwijze van het gemeentebestuur niet waarderen. De hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad die immers onafhankelijk van het college opereert.