22 juni 2017

Uitbreiding Oud-Castricum gaat van start

De handtekeningen worden gezet. V.l.n.r.: Marcel de Reus (A.C. Borst Bouw), werkgroepvoorzitter Peter Sibinga, directeur Cornel Borst en penningmeester Gerard Veldt. (foto Hans Boot)

Op 22 juni ging de vlag in top bij de Werkgroep Oud-Castricum, omdat de opdracht voor de bouw van de uitbreiding van het gebouw De Duynkant eindelijk kon worden verstrekt.

De handtekeningen worden gezet. V.l.n.r.: Marcel de Reus (A.C. Borst Bouw), werkgroepvoorzitter Peter Sibinga, directeur Cornel Borst en penningmeester Gerard Veldt. (foto Hans Boot)

Na ruim vijf jaar bezig te zijn geweest met het maken van plannen en begrotingen, het verkrijgen van voldoende financiële middelen en de benodigde formaliteiten zoals de omgevingsvergunning, konden bestuursleden van de werkgroep en directieleden van aannemersbedrijf A.C. Borst Bouw afgelopen donderdagmiddag opgelucht het contract ondertekenen op grond waarvan het plan van het architectenbureau Van Wilsem en Cabri voor de uitbreiding van gebouw De Duynkant kan worden uitgevoerd.
Nu de handtekeningen zijn gezet, hoopt Oud-Castricum dat de bouw na de komende bouwvak kan aanvangen en dat het 50-jarig bestaan van de werkgroep dit jaar kan worden afgesloten met de opening van haar vergrote onderkomen aan de Geversweg.
De werkgroep bedankt hierbij nog eens allen die het door giften en sponsorbijdragen mogelijk hebben gemaakt om het plan te kunnen verwezenlijken. Dat zijn naast de vele trouwe donateurs diverse bedrijven en sponsors. Met name worden genoemd:
Kennemer Duincampings, Restaurant Johanna’s Hof, de RABO bank, Hopman ERA makelaars, Veldt Administratieve Dienstverlening, Stichting Triarcus, Lijstenmakerij André Weda, de Lions afdeling Castricum/Heemskerk, Aannemersbedrijf A.C. Borst, Schildersbedrijf Weda, het Krijt Fonds, de Van Leeuwen Stichting, Het Jac.P.Thijsse College, Van Amsterdam Garantiemakelaars en Chiropractie Castricum.
De werkgroep zou graag zien dat gelijktijdig met de uitbreiding de verouderde voorkant van het gebouw inclusief straat- en hekwerk onderhanden genomen wordt. Daarvoor zijn de plannen weliswaar gereed, maar het benodigde bedrag van circa € 15.000 ontbreekt nog.
Daarom doet Oud-Castricum nogmaals een oproep aan particulieren en bedrijfsleven om ervoor zorg te dragen dat de verbouwing volledig kan worden afgerond. Bedrijven worden uitgenodigd contact op te nemen met Gerard Veldt, penningmeester van de werkgroep, via telefoon 06-12384538 of email veldtoudcastricum@xs4all.nl. Nadat uw steun is toegezegd, wordt er aan de voorzijde van De Duynkant reclame gemaakt voor uw bedrijf .
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekening nummer NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum.

22 februari 2017

Oud-Castricum mag uitbreiden

Voorzitter Peter Sibinga (links) en wethouder Steeman zijn blij dat Oud-Castricum nu mag verbouwen. (foto Hans Boot)
Voorzitter Peter Sibinga (links) en wethouder Steeman zijn blij dat Oud-Castricum nu mag verbouwen. (foto Hans Boot)

Het had wat voeten in de aarde, maar de Werkgroep Oud-Castricum heeft goedkeuring van de gemeente om haar onderkomen De Duynkant aan de Geversweg 1b te verbouwen en uit te breiden met een filmzaal.
De benodigde omgevingsvergunning werd op 21 februari overhandigd door wethouder Marcel Steeman aan een verheugde werkgroepvoorzitter Peter Sibinga. Een bijzonder moment voor de portefeuillehouder, omdat zijn veel te jong overleden vader Wil van 1992 tot 2000 secretaris was van Oud-Castricum. Steeman sprak tijdens de overhandiging ook over ‘het gebouwtje’, zoals De Duynkant jarenlang door insiders werd genoemd.
De bouwcommissie van de werkgroep overlegt op korte termijn met bouwbedrijf A.C. Borst en architectenbureau Van Wilsem & Cabri over de definitieve uitvoering en de planning van de bouw, waarvan de start in de loop van dit jaar wordt verwacht.

15 januari 2017

Uitbreiding Oud-Castricum in zicht

Afgelopen woensdagavond heeft de bouwcommissie van de Werkgroep Oud-Castricum de leden geïnformeerd omtrent de voortgang van de voorbereidingen van de nieuwbouw.

Artist impression van de achterkant gezien.

Al vanaf eind 2013 is Oud-Castricum bezig met de procedures rond het verkrijgen van de benodigde vergunningen en het verwerven van financiële middelen om een uitbreiding van haar gebouw ‘De Duynkant’ te kunnen realiseren. De vergunningsaanvraag is inclusief de benodigde tekeningen in november vorig jaar  ingediend en daarnaast kan de werkgroep met vreugde meedelen dat het huidige budget toereikend is om te kunnen starten.  Het laatste is mede te danken aan een prachtige gift van  € 25.000 die eind vorig jaar  is ontvangen van de Stichting TriArcus  uit Heemskerk.

28 juli 2016

Uitbreidingsplannen Duynkant krijgen concrete vorm

V.l.n.r. de architecten Harry van Wilsem en René Cabri, penningmeester Gerard Veldt en voorzitter Peter Sibinga. (foto Hans Boot)
V.l.n.r. de architecten Harry van Wilsem en René Cabri, penningmeester Gerard Veldt en voorzitter Peter Sibinga. (foto Hans Boot)
V.l.n.r. de architecten Harry van Wilsem en René Cabri, penningmeester Gerard Veldt en voorzitter Peter Sibinga. (foto Hans Boot)

 

Op 28 juli heeft een deel van de bouwcommissie van Oud-Castricum overleg gehad met het architectenbureau Van Wilsem & Cabri uit Limmen over de nadere uitwerking van de schetsplannen voor uitbreiding van het gebouw De Duynkant. Inmiddels zijn de eisen en wensen van de werkgroep door de architect gedetailleerd op een aantal varianttekeningen aangegeven. De volgende stap is het definitief begroten van de bouwkosten door het bouwbedrijf AC Borst Bouw.

8 juli 2016

Stand van zaken uitbreiding De Duynkant

Artist impression van de achterkant gezien.
Artist impression van de achterkant gezien.

Op dit moment werkt architectenbureau Van Wilsem & Cabri aan de uitwerking van de plattegrond die als basis gaat dienen voor de definitieve bouwtekeningen.  Naar verwachting wordt de bouwaanvraag in het najaar ingediend en kan hopelijk in 2017 met de bouw worden begonnen.

Er is inmiddels aan giften van onze donateurs een bedrag van € 12.353,- ontvangen. Bedrijven en fondsen hebben in totaal € 16.604,- gestort, waaronder een prachtige donatie à € 5000,- van de Rabobank. De actie ‘Spek jouw club’ van dezelfde bank leverde nog eens € 775,- op. Alle gulle gevers willen wij hierbij nog eens hartelijk danken voor hun bijdragen.

7 juni 2016

Uitbreiding Duynkant

Schets uitbreiding (vanaf voorkant gezien)
Schets uitbreiding (vanaf voorkant gezien)

De realisering van de uitbreiding van ons gebouw De Duynkant in ons jubileumjaar 2017 is de grote wens van de werkgroep. De uitbreiding van de werk- en archiefruimte en een film- en lezingenruimte biedt nieuwe mogelijkheden voor onze activiteiten.
In samenspraak met de bouwcommissie gaat de architect de laatste hand leggen aan de bouwtekeningen. De gemeente heeft toegezegd om de procedure voor de omgevingsvergunning vlot te laten verlopen. Mede dankzij onze sponsoren ziet het er naar uit dat de uitbreiding volgend jaar in gebruik genomen kan worden.

Klik hier om een animatie van het plan te zien.