23 augustus 2015

Oud-Castricum benadert ondernemers voor uitbreiding Duynkant

Artist impression van de achterkant gezien.

De Werkgroep Oud-Castricum bevordert het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van Castricum en Bakkum en wil dit zoveel mogelijk toegankelijk maken. In verband met toenemende bezoekersaantallen en behoefte aan meer archiefruimte wil de stichting haar onderkomen aan de Geversweg uitbreiden. Het streven is deze uitbreiding te kunnen openen in 2017, het jaar waarin Oud-Castricum 50 jaar bestaat.
De kosten van de uitbreiding zijn begroot op € 186.200. De stichting heeft hiervoor gespaard en kan zorgen voor 65% van dit bedrag. De ontbrekende € 85.000 wil men bijeen brengen via fondsenwerving, door het benaderen van de ondernemers van Castricum en Bakkum en de 1200 donateurs.

Artist impression van de achterkant gezien.
Artist impression van de achterkant gezien.

Afgelopen januari maakte de Werkgroep Oud-Castricum de start bekend van de fondsenwerving voor de realisatie van het plan. Daarna zijn circa 70 fondsen aangeschreven, maar het resultaat was minder groot dan gehoopt. Een veel genoemde reden was dat er ‘geen stenen voor nieuwbouw’ worden gesubsidieerd en er alleen bijdragen worden verstrekt voor activiteiten. Helaas was niet altijd duidelijk dat de gewenste ‘uitbreiding met stenen’ juist nodig is voor de groeiende activiteiten.
Daarom is de hoop nu gevestigd op de tweede fase van de inzamelingsacties: het benaderen van alle ondernemers in Castricum en Bakkum. Deze week worden zij persoonlijk aangeschreven met het verzoek om als schenker of sponsor Oud-Castricum te ondersteunen. De werkgroep wil daarbij benadrukken dat zij blij is met ieder bedrag. Donaties kleiner dan €500 worden beschouwd als gift.
In dat geval wordt de naam van het bedrijf genoemd in diverse publicaties rond de nieuwbouw en op de website van de werkgroep die, in het bijzonder voor de foto’s op de beeldbank, circa 30.000 keer per jaar wordt bezocht.

Artist impression vanaf de voorkant gezien
Artist impression vanaf de voorkant gezien

Sponsors vanaf €500 (excl. BTW) krijgen meer ‘exposure’ in de vorm van naamsvermelding op banners en spandoeken die tijdens de bouw aan de Geversweg zullen worden aangebracht.
Met sponsors boven de €1000 (excl. BTW) zijn individuele afspraken mogelijk, zodat logo’s e.d. kunnen worden uitgewisseld die door de stichting kunnen worden gebruikt om de naamsbekendheid van het bedrijf te vergroten.

De ondernemers worden uitgenodigd om hun gift of sponsorbijdrage over te maken op NL38 RABO 0311905684 t.n.v. Stichting Werkgroep Oud-Castricum, of contact op te nemen met penningmeester en projectleider Gerard Veldt (telefoon 0251-657662) voor het maken van afspraken.

Print Friendly, PDF & Email
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties