4 oktober 2017

Nieuwbouw Oud-Castricum gestart

Gerard Veldt (links) en Peter Sibinga slaan de eerste paal. Op de achtergrond Cornel Borst van AC Borst Bouw. Foto Hans Boot

Giften nog steeds welkom

Door Hans Boot

CASTRICUM – Vrijdagmorgen mochten voorzitter Peter Sibinga en penningmeester Gerard Veldt van Oud-Castricum de eerste paal slaan voor de lang verwachte uitbreiding van De Duynkant, het onderkomen van de werkgroep op de hoek Duinenboschweg/Geversweg.

Gerard Veldt (links) en Peter Sibinga slaan de eerste paal. Op de achtergrond Cornel Borst van AC Borst Bouw. Foto Hans Boot

Tijdens de koffie zei Veldt, die tevens voorzitter van de bouwcommissie is, het volgende: “Wij zijn heel blij dat we na ruim vijf jaar inspanning zover zijn gekomen en de gemeente toch hebben kunnen overtuigen van de noodzaak van dit project. Dankzij de vele bijdragen van onze donateurs, fondsen en sponsors is het ons gelukt om voldoende geld binnen te halen om te kunnen starten. We hopen dat de bouw voorspoedig zal verlopen en gezien de kundigheid van aannemer AC Borst Bouw hoeven we daar eigenlijk niet aan te twijfelen. Ik wens ik de bouwers veel succes en hoop dat de leden van de werkgroep het geduld kunnen opbrengen om ongeveer tot volgend voorjaar soepel om te gaan met de overlast…”

Slotevenement
Werkvoorbereider Marcel de Reus van AC Borst Bouw gaf vervolgens een korte toelichting op de stand van zaken: “Tot nu toe gaat alles volgens planning. Vandaag gaan alle 16 heipalen de grond in en daarna volgen de fundering en de vloeren. De ruwbouw zou ijs en weder dienende eind november gereed moeten zijn, waarna het gebouw wordt ingericht.”
Artist impression uitbreiding DuynkantNatuurlijk genoot ook voorzitter Sibinga van dit heuglijke moment voor de werkgroep. Hij liet weten: “Als ons 40e Jaarboek eind oktober verschijnt, wordt in de begeleidende brief aan de donateurs een oproep gedaan om als jubileumgeschenk een extra bijdrage te willen geven die zal worden aangewend ter dekking van de laatste kosten van onze nieuwbouw. Dit betreft het opknappen van de buitenzijde van het oude gedeelte van De Duynkant en een deel van de herinrichting inclusief de tuin. Alle extra giften, groot of klein, zijn nog steeds van harte welkom op rekeningnummer NL38 RABO 0311905684. Tot slot wil ik nog even de aandacht vestigen op het slotevenement in het kader van ons 50-jarig jubileum. Dat vindt plaats in het weekend van 3 tot en met 5 november in en om Geesterhage. Binnenkort volgt daarover een nadere berichtgeving in de diverse media.”

Print Friendly, PDF & Email
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties