22 juni 2022

Drukkerij Boesenkool

Door: Eric Bor

Afb. 1. Geelvinckstraat 15. Het woonhuis van Boesenkool en rechts het kantoortje. Achter het huis de drukkerij

De drukkerij aan de Geelvinckstraat was heel klein. Als je niet wist dat hij er was, liep je hem zo voorbij. Alleen op dinsdag en vrijdag in de vroege avond was hij zichtbaar door de talrijke fietsen van de krantenbezorgers die in het steegje voor de drukkerij stonden. Ieder wachtte op zijn portie exemplaren van het Nieuwsblad voor Castricum, die bij de abonnees in de bussen moesten worden gestopt. Elke bezorger had een in plastic gevat lijstje met de straten en huisnummers die zijn wijk vormden. Soms moest daar op gezag van Jan Boesenkool op het laatste moment nog een nummer bij of af.

8 juni 2022

Het huis van de notaris

Door: Eric Bor

Afb. 1. Hermana State omstreeks 1920

Het houten huis had verschillende namen. Wij noemden in 1964 het leegstaande en op de slopershamer wachtende pand het huis van de notaris. Het vormde voor ons voor korte tijd een verboden en dus woest aantrekkelijk spookhuis annex adolescentenlustoord. Vorige generaties spraken van het huis van de dokter. Het huis heette officieel Hermana State, maar voor 1906 heette het Zorgvlied. Het stond een tiental meters naar achteren op het terrein aan de Dorpsstraat waarop nu het voormalige gebouw van de  ABN/AMRO-bank staat.

25 mei 2022

All Strings Attached

Door: Eric Bor

Ter nagedachtenis aan Lex van Amsterdam

Afb. 1. Onze band in 1967. Linksboven Lex, vooraan Ton van Beest, midden (met pruik) Hans de Jong en rechtsboven zit ik.

Zijn gitaarspel was bijzonder. Hij had een resonatorgitaar: een gitaar met metalen klankborden erin. Deze bespeelde hij met in zijn linkerhand een metalen ‘slide’ die hij over de snaren op de gitaarhals schoof en aan drie vingers van zijn rechterhand plectra, waarmee hij aan de snaren ’trok’. Het resultaat waren prachtig zangerige metalen klanken. Deze slidetechniek op een resonatorgitaar wordt vooral in de zogenaamde ‘americana’ gebruikt: blues, country en bluegrass. Lex speelde meestal de rustigste van deze muziekgenres: de blues. Met heel veel gevoel en zonder effectbejag of gewichtigdoenerij. 

11 mei 2022

Hotel Borst

Door: Eric Bor

Afb. 1. Rechts het cafeetje van Wub Joosten in 1905

Precies honderd jaar heeft Hotel Borst bestaan en gedurende die honderd jaar was het de huiskamer van Bakkum. Kees Kabel richtte er strak in het pak de ene na de andere vereniging op, heel Bakkum en omstreken biljartte er en vierde er zijn feesten en partijen, talrijke Bakkumer Oorlogen woedden in en rond het pand, de Frogs waren er de huisband in de sixties en ontelbare liters bier zijn er in die honderd jaar in dorstige kelen verdwenen.

27 april 2022

Koninginnedag

Door: Eric Bor

Afb. 1. 1952: De COL-school staat klaar om aan te haken in de stoet. De constructie met linten voorop werd jaarlijks herhaald

In de jaren 50 van de vorige eeuw was Koninginnedag een schooldag. Tevoren knutselden alle klassen mutsen met rood, wit, blauw en/of oranje crêpepapier en op 30 april vertrokken we ’s ochtends met mutsen getooid klasgewijs geordend in optocht naar het gemeentehuis, feestelijk voorafgegaan door de fanfare. Bij het gemeentehuis werden de leerlingen van alle scholen door hun meesters en juffen netjes opgesteld voor het bordes van het gemeentehuis, waarop burgemeester Smeets met een hoge hoed temidden van tal van ons onbekende mensen verscheen. Over de balustrade van het bordes hing een geknoopt kleed met het gemeentewapen, dat naar ik later vernam door de dochters van de burgervader geknoopt was.

13 april 2022

Wat nooit gebouwd is in Castricum en Bakkum

Door: Eric Bor

In 1826 publiceerde jonkheer Daniël Theodoor Gevers een boek over landbouw in de duinen. Die nutteloze duinen konden volgens hem best als landbouwgronden geëxploiteerd worden, als er gezorgd werd voor een goede bevloeiing. De bestaande Hoepbeek werd voor dat doel uitgegraven. De beek werd in oostelijke richting verlengd naar de Schulpvaart en in noordelijke richting  naar de overkant van het zandpad naar zee (de huidige Zeeweg) ten westen van het huidige kampeerterrein tot bijna de grens met Egmond. Deze laatste verlenging werd de Geversvaart genoemd. Bij die Geversvaart werd in 1830 een groot landgoed gepland, onder meer bestaande uit een landhuis met belvédère, een manege en een Engelse landschapstuin, die tegelijk als kwekerij voor verschillende houtgewassen moest dienen. Dit plan is nooit doorgegaan.