Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Homepage OC Strandberichten Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 1)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00650  
Krijgskans der voordeels Nederland en Fransen
Duinen           (5 October 1799)   
DEn 2den October vernieuwden de Engelsen hunnen aanval, met zulk een goed gevolg, dat
Brune met een gevoelig verlies naar Castricum en de Beverwijk moest wijken; doch de 6de
October besliste de krijgskans ten voordele der Nederlandse en Fransen. De Hertog van York viel al vroeg in den morgen met geweld op ons leger aan, en streed hardnekkig tot 's avonds acht ure, zonder door te kunnen breken. Zijn wel doordachte plan, om ons leger langs het strand in den rug aan te vallen, werd door ene toevalligheid verijdeld. Brune vergezeld van zijn staf, tot dicht aan het strand rijdende, en op een hoge duin geklommen zijnde, ten einde alles te kunnen overzien, werd hij door de aanrukkende vijanden bemerkt, die hun oogmerk verijdeld wanend, terug trokken, York bood nu de handen tot verdrag, dat den 8de October 1799 tot stand kwam, waarbij de Engelsen en Russen een vrije aftocht werd toegestaan.

 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 juni 2020