Zoekresultaat:    1990-1995     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00003  
Omvangrijke lading hout aangespoeld, De plaatselijke strandvonderij en de douane hebben zich over de partij onfermd,
Aangespoeld           (1 Maart 1990)   
Op het strand van Castricum is in de nacht van Dinsdag op Woensdag een omvangrijke lading hout aangespoeld. Tientallen Jutters uit Castricum en omgeving bestormden gistermorgen te voet en met talrijke voertuigen de lading. De Plaatselijke politie heeft daarna post gevat bij de hoofd-ingang om het jutten te verhinderen.De Plaatselijke politie heeft daarna post gevat bij de hoofd-strand afgang om het jutten te verhinderen. De plaatselijke strandvonderij en de douane hebben zich over de partij ontfermd. Ook bij Bergen en Egmond is hout aangespoeld. Het hout is afkomstig van de Nederlands vrachtvaarder Noren, die dinsdag op ruim 20 kilometer voor IJmuiden in de zware storm door de schuivende lading hout in moeilijkheden kwam. Ook de veerdiensten hadden last van de storm. De veren in Zeeland zijn sinds gistermorgen weer in de vaart. De veerboten naar de Waddeneilanden voeren gistermiddag weer,zij het beperkt.
De storm, die ook gisteren nog niet uitgewoed was, heeft een forse aanslag gepleegd op de duinen op de waddeneilanden en bij Noord-Holland. De Storm en de lagere vloedstand hebben gisterochtend langs de Noordhollandse kust geen verdere problemen meer veroorzaakt. Op beperkte schaal is nog duinzand in zee verdwenen, Op beperkte schaal is nog duinzand in zee verdwenen, maar de meest bedreigde bebouwing op de eerste duinenrij bij Egmond aan Zee en Bergen aan Zee is blijven bestaan.

 

2. Database nr.: 00289  
Bezoekerscetrum geopend
Geopend           (27 September 1994)   
Bezoekerscentrum van het Provinciaal Waterbedrijf Noord- Holland open
 

3. Database nr.: 00384  
Skelet uit de Romeinse tijd
Compleet skelet           (26 Oktober 1995)   
Oudheid kundig Bodemonderzoek (ROB) hebben deze week in het Nederlandse Castricum het complete skelet van een jonge vrouw uit de Romeinse tijd gevonden en gelicht. Volgens de ROB is het een bijzondere vondst omdat doorgaans slechts losse beenderen worden aangetroffen.
Het goed bewaarde skelet is van een 20 tot 30 jaar oude vrouw. Zij was op haar buik in een ondiepe kuil begraven. Rond haar nek droeg de vrouw een kralen-ketting van glas, gevuld met kleine bolletjes goud. De vrouw was volgens de onderzoekers gehandicapt aan de linkerarm.
De vindplaats ligt op een circa 2100 jaar oude stroomwal. Woonplaatsen op dergelijke stroomwallen zijn tot dusverre weinig onderzocht. De archeologen hebben daarom hoge verwachtingen van de bijdragen die deze afgraving kan leveren aan de kennis van de Romeinse bewoning in de eerste en tweede eeuw na Christus. Er zijn inmiddels kuilen, paalgaten, waterputten , aardewerk, botten, hout, glas, metaal en steen aangetroffen.
Amateur- archeologen en de ROB doen sinds enkele jaren belangwekkende vondsten in Noord-Holland. Zo legde de dienst in juni 1992 de oudste restanten bloot van menselijke bewoning in noordwest- Nederland. De opgraving omvatte enkele 4500 jaar oude nederzettingen van stammen jagers, vissersen veehouders uit de zogeheten enkelgrafcultuur. Hoewel ook bij de afgraving botten werden aangetroffen is een compleet archeologisch skelet in deze streken een zeldzaamheid.

 

4. Database nr.: 00723  
Half oktober gaat
De Hoep           (27 September 1994)   
Het bezoekerscentrum van het Provinciaal waterleidingbedrijf Noord-Holland open
 

5. Database nr.: 00867  
Jutters
Aanspoelsels           (1-1-1990)   
Op het strand van Castricum is in de nacht van dinsdag op woensdag een lading hout aangespoeld
Rond half vier bereikte de waterstand in Zeeland een niveau van 4.15 meter boven ANP, de hoogste watersnoodramp van 1953. Op het strand van Castricum is in de nacht van dinsdag op
Woensdag een omvangrijke lading hout aangespoeld . Tientallen jutters uit Castricum en omgeving bestormden gistermorgen te voet en met talrijke voertuigen de lading. De plaatselijke politie heeft daarna post gevat bij de hoofd-strand afgang om het jutten te verhinderen. De plaatselijke strandvonderij en de douane hebben zich over de partij ontfermd
Ook bij Bergen en Egmond is hout aangespoeld. Het hout is afkomstig van de Nederlandse kustvaarder Noren, die dinsdag op ruim 20 kilometer voor IJmuiden in de zware storm door de schuivende lading hout in moeilijkheden kwam.Ook de veerdiensten hadden last van de storm. De veren in Zeeland zijn sinds gistermorgen weer in de vaart. De veerboten naar de Waddeneilanden voeren gistermiddag weer, zij het beperkt.
De storm,die ook gisteren nog niet uitgewoed was, heeft een forse aanslag gepleegd op de duinen op de Waddeneilanden en bij Noord-Holland. De storm die ook gisteren en de lagere
vloedstand hebben gisterochtend langs de kust geen verdere problemen meer veroorzaakt. Op beperkte schaal is nog duinrand in zee verdwenen, maar de meest bedreigde bebouwing op de eerste duinenrij bij Egmond aan Zee en Bergen aan Zee is blijven staan.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 maart 2020