Zoekresultaat:    1895-1900     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 16   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00112  
Oproeping Door de Burgemeester van Castricum J.Mooy
Strandvonderij           (29 September 1900)   
Ter reclame van de rechthebbenden op de z. opbrengst van de van de volgende STRANDGOEDEREN:wrak en sloophout, 2 grenen Balken, 2 id. Planken, 20 gekloofde mijnpalen en zonder merk en een grenen plank P. F.
De Burgemeester van Castricum
J.Mooy.
Castricum 29 September 1900

 

2. Database nr.: 00129  
Oproeping ter Reclame der navolgende strandgoederen De Burgemeester J.MOOY
Oproepingen           (25 April 1899)   
Oproeping ter reclame van de rechthebbende op de zuivere opbrengst der navolgende STRANDGOEDEREN ; 69 Battings, waarvan 14 gemerkt I. W. E., 25 U. V., 6 E E> enige banken en plaatwerk, 2 gr , Balken , 2 stukjes balk, 3 Schroten, 1 perkoen, 102 delen, 4 tonnetjes en een vat Naphta,
De Burgemeester van Castricum
J.Mooy

 

3. Database nr.: 00189  
STRANDVONDERIJ
          (4-11-1898)   
OPROEPING TER RECLAME
van de rechthebbenden op de STRANDGOEDEREN, 18 collis turfmolm Griendtveen en de opbrengst van 7 Boeken, 2 pakken Emballagepapier, een ledig Vat, 4 Palen en enige Wrak/
en wrakhout en sloophout.
De Burgemeester van Castricum, J. Mooy.

 

4. Database nr.: 00267  
Jhr. Mr.H.Gevers
Geversduin           (25 Mei 1895)   
BURGEMEESTER van Heemskerk, zijn door de jachtopzieners op verschillende tijden drie doden fazanten gevonden, waarvan de krop en de maag gevuld waren met groene erwten, welke bij onderzoek met arsenicum bleken vergiftigd te zijn. Hetzelfde was het geval met een hoopje groene erwten dat in de nabijheid van de dode dieren werd gevonden werd. Ondanks het ingestelde onderzoek is men nog niet op heden den dader van deze vergiftiging nog niet op het spoor.
 

5. Database nr.: 00321  
In Noord -holland is in Alkmaar aangewezen centrum voor de bewaking der Noordzeekust benoorden IJmuiden.
Noordzeekust           (3 Augustus 1897)   
Alkmaar behoort dan ook een garnizoen van minstens 2 bataljons infanterie en 1 batterij veld-artillerie te hebben, Een stoomtram van Castricum langs de duinvoet tot Helder door zijlijnen verbonden met den spoorweg van Castricum naar Helder, zou de snelle verplaatsing van troepen langs de bedreigde kust moeten verzekeren.
De garnizoenen in delen des Land, waar de vijand niet verwacht kan worden, of die men niet aan hem wil betwisten, moeten tot een zo gering aantal als mogelijk is teruggebracht worden. Het plaatselijke belang moet hier voor voor het algemene belang wijken.

 

6. Database nr.: 00361  
Maassluis 31 Januari
Strandingen           (2-2-1896)   
Volgens rapport zit bij Castricum een groot stoomschip op strand. de sleepboot Simson en vletterlieden vertrokken derwaarts van uit IJmuiden. Later bericht. Het gestrande stoomschip is vermoedelijk het stoomschip Kanzler van Hamburg naar Amsterdam bestemd, om voor Oost-Afrika bij te laden. Het schip zit hoog op strand en langs de kust.
 

7. Database nr.: 00473  
OPROEPING
Strandvonderij           (20 Februari 1896)   
Ter reclame van rechthebbenden op de opbrengst van, of op aanwezig zijnde STRANDGOEDEREN
als: 1 Steng, 218 delen , 18 balken, 1 vat hars, 2 kleerkisten, 1 Zwaard, 2 gaffels, een partij duighout, 4 stukken rondhout, 1 scheepspomp, 1 waterketel, 26 bos latten, 30 battings, 19 platings, 90 dekdelen, 1 spriet, 1310 palen, 2 zeilen, 1 Fok, 24 vaatjes en tonnetjes, een partij stophout, 1 tros met 2 blokken, 3 stukken mast, 1 niet afgewerkte mast, enige deuren en luiken, 1 partijtje touw, een partij wrakhout alles zonder kenmerken; 88 delen L A H, 3 planken K K, 14 luiken BX11 enz. , 10 balken SS 1 kist CAR vickiety gluck, 10 ribben F S, 5 battings C T O, 8 battings A + W, 10 platings More, 8 platings W M W, 2 platings S S S, 4 platings T A S, 2 platings S A B S. 1 plating B, 2 scheepsbootjes Jean Baptiste, Oostende en St, Louis,
Valerie; 1 kap a 1 a 4.
De Burgemeester van Castricum
J. MOOY.

 

8. Database nr.: 00487  
Oproeping ter reclame van de rechthebbende op de opbrengst
Strandvonders           (15 November 1899)   
Oproeping ter reclame van de rechthebbende op de opbrengst van een partij Sloophout, een Rieten
stoel, 35 Battings, 3 Planken, 50 Delen blauwmerk B; en op 4 Barkoenen, 1 Houten rooster, een Luik en een Roeiboot W. 0259-1994, met een roeiriem en enig touw.
De Burgemeester van Castricum,
J.MOOY.
15 November 1899.

 

9. Database nr.: 00522  
OPROEPING TER RECLAME
Strandvonderij           (1 December 1898)   
Van de rechthebbenden op de strandgoederen: 18 collis Turfmolm Griendtveen en de z. opbrengst van 7 Boeken, 2 pakken Emballagepapier, een ledig vat, 4 palen en enig Wrak-en sloophout.
De Burgemeester van Castricum
J. MOOY

 

10. Database nr.: 00523  
De Burgemeester van Castricum roept ter Reclame op,
Strandvonderij           (17 Augustus 1895)   
De Burgemeester van Castricum J.MOOIJ Castricum roept ter reclame op, den rechthebbenden op de zuivere opbrengst van de op 13 dezer aldaar verkochte + 290 BALKEN, merk HK, op het strand zijner gemeente aangespoeld.
De Burgemeester van Castricum,
J.MOOIJ.
Castricum, 17 Augustus 1895.

 

11. Database nr.: 00599  
Kanzler
Strandingen           (2-2-1896)   
ROTTERDAM,31 Jan.
Het bij Castricum gestrande stoomschip Kanzler is met hoog water vlot gekomen en naar IJmuiden gesleept.

 

12. Database nr.: 00611  
Kanzler
Kanzler           (2-2-1896)   
IJMUIDEN gearriveerd 31 Jan. Kanzler st. Hamburg. Dit schip was gestrand onder Castricum.
 

13. Database nr.: 00762  
Men meldt uit IJmuiden van gisteren:
Strandingen           (2 Februari 1896)   
Het stoomschip ,,Kanzler," van de Duitsche Oost-Afrika-lijn en van Hamburg via Amsterdam naar Zanzibar bestemd is heden ochtend te 5.30 m. bij Castricum tijdens hoogwater gestrand
 

14. Database nr.: 00809  
Amsterdam 3 Februari 1896
Strandingen           (14 Februari 1896)   
Stranding van het stoomschip Kanzler na onderzoek is het schip volkomen zeewaardig verklaard. Het heeft door de stranding geen schade bekomen en zette heden de reis naar Oost-Afrika voort
 

15. Database nr.: 00851  
,,Kanzler''
          (2-2-1896)   
Men meldt uit IJmuiden van gisteren:
Het stoomschip ,,Kanzler,'' van de Duitse Oost-Afrika-lijn en van Hamburg via Amsterdam naar Zanzibar bestemd, is hedenochtend te 5.30m. bij Castricum tijdens hoog water, gestrand. Het schip zit hoog langs het strand. Sleepboten, bergingsvaartuigen en vletterlieden zijn derwaarts vertrokken.

 

16. Database nr.: 00916  
Maassluiis
Strandingen           (31 Januari 1896)   
Volgens rapport zit bij Castricum een groot stoomschip op strand. De sleepboot Simson en
vletterlieden vertrokken derwaarts van uit IJmuiden . Later bericht. Het gestrande stoomschip is vermoedelijk het stoomschip Kanzler, van Hamburg naar Amsterdam bestemd, om voor Oost-Afrika bij te laden. Het schip zit hoog op strand en langs de kust.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 januari 2020