Zoekresultaat:    1830-1835     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00243  
VERKOPING van alle soorten HAKHOUT.
Verkoping Hakhout           (8 December 1835)   
Uit Zr. Ms. Duinontginning der Bossen Brabantse Landbouw allen onder Castricum, en die welke gelegen zijn aan de straatweg, alles onder Castricum, op den 8sten December 1835, des morgens ten tien ure, in de Herberg de Rustend jager, aldaar
 

2. Database nr.: 00268  
In de DUINEN onder Castricum , is gelegenheid
Koningsduinen           (28 Maart 1835)   
Om des Zomers te weiden JONG VEE en Paarden in besloten Landen, en goedkoop. nader te bevragen bij den Heer Burgemeester van Castricum, of bij G.WILLEMS, wonende in 's Konings Duinen op de woning Johanna's Hof.
 

3. Database nr.: 00789  
Verkooping
Duinontginging           (16 April 1835)   
Van 2 KALF-EN 2 GElDEKOEIJEN, 36 stuks KALF/SCHOTTEN en VAARSEN, GELDE/SCHOTTEN, 7 PAARDEN ,van een tot zes jaren oud , allen fijn en vlug en van schoon Ras,maar waaronder zich een span bijzonder ondercheid en 19 SCHAPEN alles gekweekt in de Duinontginning onder de gemeente Castricum,en welke Verkoping geschieden zal op Donderdag den 16den April 1835. des voormiddags ten tien ure, in de woning Johanna´s Hof, staande in de gemelde Duinontginning en zulks om contant geld of op dag, na verkiezing der Kopers.
 

4. Database nr.: 00792  
In de duinen onder Castricum
Duinontginging           (28 Maart 1835)   
Is gelegenheid om des Zomers te Weiden JONG VEE en PAARDEN in gelegenheid om des Zomers in
besloten Landen en goedkoop.Nader te bevragen bij den Heer Burgemeester van Castricum, of
bij G. WILLEMS , wonende in konings Duinen op de Woning Johanna´s Hof.

 

5. Database nr.: 00902  
VERKOOPING (op Dag)
          (7 April 1835)   
Ten Huize van Dirk Bruin te Castricum,op Dinsdag 7 April 1835 des morgens ten tien ure, van 16 Kalfkoeien, 6 Hokkelingen, een bruin MERRIE-PAARD oud 4 a 5 jaren, een DITO oud 8 a 9 jaren, en 4 WINTER-VARKENS; benevens 10,000 pond best gewonnen HOOI,- voorts om contant geld een BOERENWAGEN,en allerlei soorten van BOEREN- en BOUW-GEREEDSCHAPPEN, merendeels onlangs nieuw aangekocht.
 

6. Database nr.: 00905  
Verkoping
Duinontginning           (2-4-1835)   
Van 2 KALFS- en 2 GELDE KOEIEN , 36 stuks KALF-SCHOTTEN en VAARSEN ,4 GELDE-SCHOTTEN, 7 PAARDEN, van een tot zesjaren oud, (allen fijn en vlug en van schoon Ras, maar waaronder zich een span bijzonder onderscheid) en 19 SCHAPEN; alles aangekweekt in de Duinontginning, onder de Gemeente Castricum, en welke Verkoping geschieden zal op Donderdag de 16 den April 1835, des voormiddags ten tien ure, in de woning Johanna,s Hof staande in de gemelde Duinontginning en zulks om contant geld of op de dag, na verkiezing der Koopers.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 4 maart 2020