Zoekresultaat:    Werkelozen   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00177  
Sportterreinen in de duinen bij Castricum.
Werkelozen           (23 November 1937)   
In de duinen worden in werkverschaffing door jeugdige Amsterdamse werklozen sportterreinen aangelegd en andere werkzaamheden verricht op een geegaliseerd
 

2. Database nr.: 00786  
Weldadige Landgenoten ! Lang hebben wij geaarzeld, om bij dezen langdurigen, en steeds meer werklozen
Werkelozen           (22.September 1860)   
Winter voor behoeftige dorpelingen, op uwe ons zo dikwijls betoonde mededeelzaamheid een beroep
te doen, in het vooruitzicht, dat ze bij den aanleg der geprojecteerde, en sedert 30 Januari J.L.geappropeerde aanbesteding van de Schulpweg, werk genoeg zouden vinden, om zelf in hunne noodwendigste behoeften te voorzien; de hoop is echter is en blijft verijdeld door de aanhoudende vorst, en velen lijden gebrek. Straks van alle kanten wellicht werk genoeg uitkomende, zullen de meeste Wijk aan Zeers, daar van voor een groot gedeelte al weder niet kunnen profiteren, noch daaraan iets verdienen, daar ieder voor zich dan weder genoeg te doen heeft, hun van de eigenaars der duinen ter beteeling verkregen gronden te arbeiden, om
voor aanstaande winter- voorraad van aardappels te zorgen; want zijn zij daartoe niet in staat, is hun gebrek in een volgend winter-seizoen niet te overzien. Hebben anderen steden of gemeenten, nog de soures om door te collecteren of inschrijvingen bij de meervermogenden,
enige buitengewone onderstand te verlangen. Wij hebben die niet en nemen mitsdien de vrijheid, bij deze onze armoedige Wijk aan Zeeer, waarvan de meesten zich met niets dan half
bevrozen aardappels kunnen spijzen (niet voeden) nog eenmaal aan de mededeelzaamheid van alle weldenkende aan te bevelen, en geven de verzekering dat van de ons toekomende giften.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 februari 2019