Zoekresultaat:    Verkoop   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00137  
STRANDVONDERIJ Oproeping
Verkoop           (20-3-1896)   
Ter reclame van rechthebbenden op de opbrengst van, of op aanwezig zijnde STRANDGOEDEREN
als 1 steng, 218 delen, 18 balken, 1 vat hars, 2 kleerkisten, 1 Zwaard, 2 gaffels, een partij duighout, 4 stukken rondhout, 1 scheepspomp,1 waterketel, 26 bos latten, 30 battings, 19 plattings, 90 dekdelen, 1 spriet, 1310 palen, 2 zeilen, 1 Fok, 24 vaatjes en tonnetjes, een partij stophout,1 tros met 2 blokken, 3 stukken mast, 1 niet afgewerkte mast, enige deuren en luiken, 1 partijtje touw, een partij wrakhout, alles zonder merken; 88 delen L H S planken K K , 14 luiken B XII enz. 10 balken S S,
1 kist C A R vickiety gluck, 16 ribben F S, 5 battings, C O T, 8 battings A x W, 10 platings More, 3 platings W M W , 2 platings S S S , 4 platings T A S< 2 platings S A B S, 1 plating B, 2 scheepsbootjes Jean Baptiste, Oostende en St. louise, Valerie, 1 kap a I a4.
De Burgemeester van Castricum, J MOOY.

 

2. Database nr.: 00138  
STRANDVONDERIJ
Verkoop           (30-7-1883)   
DE BURGEMEESTER STRANDVONDER van CASTRICUM roept bij deze ter reclame op, de rechthebbenden op de navolgende Strandgoederen:
120 platings gemerkt * M*. 46 plating gemerkt B x H.
212 Platings gemerkt IJsors, 3 plating gemerkt C x W.
voorts zonder tekens of merken 173 eiken planken, 5 balen hennep, 1 waterkist, 1 watervat, 1 eikenbalk, 1 ra, 1 anker en een partij wrak- en rondhout.
De Burgemeester Strandvonder, Boreel

 

3. Database nr.: 00260  
Stoomsleepboot trawler te koop
Verkoop           (22.mei 1918)   
De stoomsleepboot-trawler ,,EEMS'' Bij J.de Haas te Castricum
 

4. Database nr.: 00336  
H.H.Veehouders.
Verkoop           (21 November 1941)   
P.van Duin Bewoner van de Duinkant slingerpad 1 Castricum Te. 426 H.H. VEEHOUDERS. TE KOOP
aangeboden een zuig- en perspomp 5/4'' aansluiting voor Riemkracht z.g.a.n.

 

5. Database nr.: 00364  
Twee stalen zeilloggers is verkocht aan ene combinatie te Castricum. Ym 300 en Ym 301 Zijtje
Verkoop           (15 Februari 1918)   
Van de rederij Jan Visser Hzn. te IJmuiden zijn onderhands verkocht aan een combinatie Castricum
Sedert het uitbreken van den oorlog gingen van de Noorse handelsvloot 715 schepen metende 1.054.831In het geheel verloren ton verloren. Hiervan waren 552 stoomschepen met 896. 984 bruto reg. ton en 167 zeil en motorschepen met 157.847 netto reg. ton.
In het geheel verloren 878 mensen daardoor het leven

 

6. Database nr.: 00811  
Verkoop van twee stalen zeilloggers
Verkoop           (15 Februari 1918)   
De twee stalen zeilloggers YM 300, Wilhelmina, en YM 301. Zijtje van de rederij Jan Visser Hzn, te IJmuiden zijn onderhands verkocht aan ene combinatie te Castricum
 

7. Database nr.: 00960  
Verkochte Schepen
Verkoop           (10-9-1926)   
De aan de Maatschappij Praxis te IJmuiden verkochte stoomtreiler IJm.6 (Eduarda) van de visserij Mij. Eduarda te Castricum zal binnenkort onder de naam IJm.6 (Polaris) vanuit IJmuiden wederom aan de Noordzeevisserij deelnemen.
 

8. Database nr.: 00961  
Verkoop Duin en Weiland
Verkoop           (1 October 1814)   
J.van Oosterwijk Makelaar te Amsterdam, en CH. Stumphius, Makelaar te Beverwijk, zullen op Zaterdag den eersten October 1814, des middags ten 12 uren, ten huize van J.Bresser, in het Heren/
Logement te Beverwijk, door den JAN KARSHOF, aldaar, verkopen.No 1 Een allociaal Gedepopuleerd DUIN, genaamd DEN HEEMSKERKER DUIN, legende in de Gemeente Heemskerk, ongekend de grootte strekkende tot aan de Noordzee. No 2, Een DITO genaamd HET NOORDDORPER DUIN, leggenden als voren, in en achter de Noorddorperbuurt, mede onbekende grootte. No 3. Een stuk weiland, genaamd MEINDERTS VEN, leggende aan de Voorweg, groot 2 morgen 185 Roeden, No 4, Een stukje bosland, leggende als voren, groot 200 roeden , No 5. Een stuk teelland genaamd De Zuiderkroft legende als voren aan Grote Cie groot 1 morgen 200 roeden. No 6, Een stuk Teelland genaamd HET SNOEKKENLAND legende als voren aan de grote Cie, groot 1 Morgen 776 Roeden. No 7. Een Stukje TEELLAND vanouds genaamd HET POERHOK, leggende als voren bij Noorddorp, groot
400 Roeden. No 8, Een perceel BOSLAND, de NOORDDORPER BOS,legende als voren, aan de Heereweg, groot 10 morgen 309 Roeden. No 9. Een stuk BOSLAND, genaamd LUCTENACKER, leggende als voren bij Noorddorp, groot 670 Roeden. No. 10. Een stuk weiland genaamd
OP HOOGWAARD nu de STINKHOEK, leggende als voren, bij de bossen, groot 2 morgen 160 roeden. No 11. Een stuk WEILAND, genaamd HET VOETPAD of HET KOELAND, leggende als voorin aan de Heereweg, groot 4 Morgen 717,5 Roeden. No 12, Een stuk Weiland, HET PAARDENLAND VAN DEN HEER, leggende als voren, aan de Bankscheiding van Castricum, groot 1 morgen 400 roeden. No 13, Een stuk Weiland, genaamd HET HAVERLAND, aan het voetpad, groot 1 morgen 66 roeden. No 14, Een stukje Bosland leggende onder Castricum
aan de Heereweg, groot circa 100 roeden, breder bij biljetten gespecificeerd. De verkoop Condditien en Bewijzen van Eigendom zullen vier dagen voor en op de verkoopdag te zien zijn, ten kantore van de Notaris Jan Karshof, in Beverwijk, en Copie derzelven ten Kantore van den Notaris Pieter Berkman, op de Heerengracht, bij Leliegracht, te Amsterdam

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 maart 2019