Zoekresultaat:    Verkoop Duin   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00240  
Woensdag s,middags te 4 uren precies tot Noorddorp
Verkoop Duin           (3Juni 1767)   
Jan Doeble; Makelaar te Haarlem, en Gebrand Ryland, Makelaar te Alkmaar, zullen op Woensdag, den 3 Juni 1767,'s namiddags 4 uren precies, tot Noorddorp, ten Huize van A.verwey , publiek veilen en daar op immediaat bij den Afslag verkopen . Een extra groot welgelegen en met Konijnen welgepopuleerd DUIN (zijnde allodiaal) met het Duinmayershuis , Houtgewas. Beplanting en Beporinge, gelegen in de Banne van Bakkum, met een stuk land,
genaamd de VYF- Kregten. groot 5 Morgen 100 Roeden, gelegen in Bakkum, te samen in huur gebruikt wordende bij Klaas Hendriksz. Duin, om f 940, doch opde vervaltijd om f 4000 op dit perceel te laten, mits jaarlijks f 1000 af te lossen, met de interest van 3.half per cent. De bewijzen van eigendom zullen, benevens de Veil- Conditie 8 dagen voor de verkoping in voornoemd in voornoemde Herberg. iemand nader onderricht begerend adresserend, zich aan bovengemelde makelaars.

 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 29 juni 2018