Zoekresultaat:    Strand   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00191  
Castricum krijgt een Paviljoen boven de zee voor het a. s. badseizoen.
Strand           (2 April 1935)   
Het moge dan met alle dingen, die de ontwikkeling van Castricum ten doel hebben, niet even voorspoedig gaan .... Met een ding gaat het vlot en interessant. dat is de ontwikkeling van de badplaats. Voorts is door en met medewerking van de Provinciaale Bedrijven op het laatste traject van de Zeeweg de kromming tussen de duinen weggenomen."n Geheel nieuwe brede en kaarsrechte weg is geprojecteerd, welke nu dadelijk op hetlaten we zeggen:- Automobiel-plein achter het badhotel toeloopt. De oude weg blijft, ook als de nieuwe geopend is. En een derde weg in de toekomst nog volgen, benevens het bestaande wandelpad door de duinhelling.
 

2. Database nr.: 00342  
Strand van bij Castricum.
Strand           (29 Maart 1935)   
Wat dezen zomer het amusement op het strand bij Castricum. zal schragen .
De betonnen palen, waarop het nieuwe paviljoen wordt gebouwd.

 

3. Database nr.: 00421  
Castricum verbood het baden in zee
Strand           (24 Juni 1939)   
Aan het strand te Castricum waren de laatste weken enkele maatregelen getroffen die duizenden bezoekers van deze badplaats buitengewoon terleurstelden. Het gehele Noorderstrand tot aan de grens van Egmond toe werd namelijk verboden voor baders, met uitzondering van het gedeelte verhuurd aan het badbedrijf. Waar tot nu toe op dat gedeelte van het strand altijd vrijelijk gezwommen was, was de ontstemming buitengewoon groot, temeer omdat de maatregel door de marechaussee te paard werd gehandhaafd.
Wij wenden ons om opheldering tot de burgemeester en vernamen dat de autoriteiten het niet langer verantwoord achten, dat aan het Noorderstrand zonder toezicht werd gebaad, omdat er enkele gevaarlijke stromingen voorkomen. De gemeente zag echter tegen de kosten van bewaking
op en nam toen de drastische maatregel van verbod van baden. Inmiddels waren reeds onderhandelingen aangeknoopt met de provincie omdat de kampeerterrein op het provinciaal landgoed het grootste aantal baders op het noorderstrand levert.
Dit overleg is thans zover gevorderd, dat de baders van het kampeerterrein weer zal toe gestaan op de gebruikelijke plaats baden. De regeling van het toezicht zal binnenkort zijn beslag krijgen. Zij die uit andere plaatsen komen om de dag aan het Castricumse strand door te brengen, zullen echter goed aan doen een plaatsje op te zoeken aan het zuiderstrand.

 

4. Database nr.: 00569  
Castricum Badplaats
Strand           (10-5-1931)   
De voorbereidingen voor het eerste seizoen van Castricum als badplaats zijn in vollen
gang. OP het strand worden consumptie- tenten geplaatst, terwijl het eerste restaurant
reeds in aanbouw is.

 

5. Database nr.: 00590  
Unicum aan Hollandsstrand
Strand           (10 mei 1931)   
Castricum krijgt een paviljoen boven zee voor het a.s. badseizoen. Het moge dan met alle dingen, die de ontwikkeling van Castricum ten doel hebben, niet even voorspoedig gaan...Met een ding gaat het vlot en interessant Dat is met de ontwikkeling van de badplaats.Voorts is door en met medewerking van de Provinciale Bedrijven op het laatste traject van den Zeeweg de kromming tussen de duinen weggenomen. n' Geheel nieuwe brede en kaarsrechte weg is geprojecteerd, welke nu dadelijk op het - laten we zeggen ;- Automobiel-plein, achter het badhotel toeloopt. De oude weg blijft, ook als de nieuwe geopend is. Een derde weg zal in de toekomst nog volgen, benevens het bestaande wandelpad door de duinhelling.
 

6. Database nr.: 00880  
Strand van Castricum is vrij
Strand           (31 Mei 1941)   
In verband met talrijke vragen dienaangaande deelt de strandpolitie van Castricum geheel
vrij is en dus tijdens de Pinksterdagen kan worden bezocht. Ook zullen dagtenten evenals andere jaren mogen worden geplaatst, terwijl als gewoonlijk rijwielen kunnen worden meegenomen.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 april 2020