Zoekresultaat:    Schulpweg   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00334  
Verbetering van de schulpweg.
Schulpweg           (3 Juli 1874.)   
Een voordracht van GEd.Staten om subsidie te verlenen voor het hard maken van wegen onder Castricum, en een adres van den Gemeenteraad van Wijk aan Zee en Duin om subsidie te geven voor de verbetering van de Schulpweg naar Beverwijk
 

2. Database nr.: 00335  
Geen openbare weg meer ?
Schulpweg           (18 Augustus 1928)   
Castricum. Gisteren stonden voor het Kantongerecht terecht de heren R., en De J., die zich voor enige weken hadden laten bekeuren op de oude Schulpweg liggende in het voormalige Geversduin te Castricum, ten einde bij de gerechtelijke uitspraak te laten uitmaken of inderdaad zoals de eigenaresse, de N. V. Hollandse Duin.Mij., beweert, die weg is geen openbare weg meer is.
De ambtenaar van het O.M. merkte op, dat hem uit getuigenverklaring is gebleken, dat de weg absoluut niet meer bestaat en dat een weg alleen het karakter ,,openbare weg' krijgt indien deze door een publiekrechtelijk lichaam wordt aangelegd of onderhouden. Spr. eist ten slotte voor elk der verdachten f 5 boete of vijf dagen hechtenis.
De Uitspraak is bepaald op 29 dezer.

 

3. Database nr.: 00382  
Verharding van de schulpweg
Schulpweg           (18 Juni 1924)   
HAARLEM 23 Juni. - Ged. Staten v. Noord-Holland stellen voor ten behoeve van de beharding van het nog onbeharde gedeelte van den Schulpweg op het Provinciaal landgoed onder Castricum aan Zee een bedrag groot f 35.000- ter beschikking te stellen onder voorwaarde, dat de gemeente Castricum tegenover de provincie onder meer zich verbindt, de helft der gemaakte kosten van dit werk terug te betalen en voorts de helft van de jaarlijkse onderhoudkosten van de hele Schulpweg voor haar rekening te nemen.
 

4. Database nr.: 00412  
Toerisme Castricum
Schulpweg           (1 September 1924)   
Rijwielpaden in de duinen van Castricum. In de in Juni gehouden zitting der staten van Noord-H
holland is bij behandeling van plan tot verharding van de Schulpweg onder de gemeente Castricum
1e aangedrongen op de aanleg van een rijwielpad langs deze weg en
2e gevraagd om rijwielpaden te doen aanleggen door andere delen van het bijna geheel uit duinterrein bestaande Provinciaal landgoed onder genoemde gemeente.
De aanleg van het sub 2e genoemd rijwielpaden, in verband met de mulheid van het duinterrein ,waardoor die paden, naar men meende, moeilijk zouden zijn aan te leggen.
Deze bezwaren zijn echter slechts denkbeeldig, omdat op verschillende plaatsen in ons land, reeds dergelijke rijwielpaden met succes werden aangelegd, o.a. in de duinen op Terschelling en bij Meyendel onder de gemeente Wassenaar.
in het belang van het rijwielverkeer moet ook de aanleg van vorengenoemde rijwielpaden zeer gewenst worden geacht.
Om deze redenen heeft het dagelijks Bestuur van de A.N.W.B. , Toeristenbond voor Nederland, zich tot ged. Staten van Noord-Holland gewend met het verzoek wel te willen besluiten tot de gevraagde rijwielpaden

 

5. Database nr.: 00561  
Beharding van de schulpweg
Schulpweg           (24 Juni 1924)   
De Commissie betuigt haar instemming met het voornemen om deze weg naar zee over het provinciaal landgoed samen met Castricum te beharden. de Staten zullen zich er ook wel mee verenigen en kunnen dan voorstellen van Gedeputeerde Staten verwachten omtrent het ij exploitatie geven van gronden langs de Schulpweg.
Gaat dit met spoed, dan zullen we vanaf kunnen spreken van Castricum aan Zee.
In de Commissie werd aangedrongen op het leggen van fietspaden langs de straatweg en ook over het landgoed op het landgoed op de wijze als dit in het Gooi is geschied. Het lid van Ged.Staten zegde overweging toe, maar wees er alvast op, dat het berijdbaar maken en houden van paden voor rijwielverkeer van paden voor eenvoudiger is op den harden heide grond van het Gooi, dan in de duinen.

 

6. Database nr.: 00571  
AANBESTEDING. het bestraten van
Schulpweg           (1922)   
Haarlem, 23 November. Alhier aanbesteed het bestraten van den Schulpweg met bijkomende werken op op het provinciaal landgoed in de gemeente Castricum. Laagste inschrijvers met klinkerbestrating: firma Streijland voor f 35.200 met basalt- lava keien, Dekenga, voor f 30.480.
 

7. Database nr.: 00900  
Aanbesteding Haarlem
Schulpweg           (23 November 1924)   
Haarlem, 23 November. Alhier is aanbesteed het bestraten van de Schulpweg met bijkomende
werken op het Provinciaal landgoed in de gemeente Castricum. laagste inschrijvers met klinkerbestrating: firma Streijland voor f 35.200 met basalt-lava keien, Dekenga,f 30.480.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 februari 2020