Zoekresultaat:    Publieke verkoping   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 1   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00770  
PUBLIEKE VERKOPING
Publieke verkoping           (28 Oktober 1858)   
Op Johanna,s Hof in de duinontginning van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, te Castricum, op Donderdag den 28sten October 1858, 's morgens ten 10 ure,ten overstaan van den Notaris C. SCHREUDER, residerende te Velsen, van: 30 stuks KALFKOEIEN, sCHOTTERS en GELDEVAARSEN, 10 KALVEREN , PINKEN, STIEREN, OSSEN en 3 SPRINGRAMMEN, Engelsen gecroiseerd RAS,6 diverse zoo RUIN- als MERRIEPAARDEN, een eenjarige MERRIEVEULEN; voorts
BOERENWAGENS, PLOEGEN, EGGEN, KRUIWAGENS, GIERBAKKEN en diverse BOEREN en BOUWGEREEDSCHAPPEN, een groot DORS-of ZAADKLEED en een VLETSCHUIT met 2 zeilen en verder Toebehoren, enz.enz.. Het Vee om betaald te worden met 1 Mei 1859,( mits onder soliede
Borgtocht) en het a contant geld.'

 

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 februari 2020