Zoekresultaat:    Ontginning   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00280  
De bebossing der 300 H.A van het provinciaal Landgoed.
Ontginning           (2 December 1927.)   
Wordt langzaam voortgezet.Aan de duinkarakter niet worden ontnomen. Met het ontginnen voor
tuingronden moet men zeer voorzichtig zijn: er is veel concurrentie onder de tuinders, vooral in deze streek. Uitbreiding van de provinciale kwekerij acht spr. ongewenst. Het kampeerterrein is verbeterd en nu ook meer waard aan huur. De Jachtwet 1925 bracht aan de pachters aanzienlijke verbetering. De fazanten zijn zo goed als verdwenen en ook onder de konijnen is een grote opruiming gehouden. De cijfers van Van der Vall, 200 konijnen per H.A. zijn sterk overdreven. Toch zijn Gedeputeerde staten bereid iets te doen: erzal

 

2. Database nr.: 00328  
Verkoping van alle soorten Hakhout
Ontginning           (30 December 1839)   
Duinontginning, de bossen der Brabantse Landbouw,en die welke gelegen zijn aan den straatweg, allen onder Castricum, op Maandag den 30sten December 1939, des morgens ten tien ure, in de Herberg de Rustende Jager, aldaar.
 

3. Database nr.: 00357  
Rogge in de duinen
Ontginning           (27 Juni 1940)   
De Ontginnigsmaatschappij Noord-Holland zal in het provinciaal landgoed ruim 200 hectare duingrond ontginnen ten behoeve van de roggeteelt. Hierbij zullen wederom heel wat handen werk vinden, terwijl het tevens een belangrijke maatregel is in de voedselvoorziening. Reeds deze week zal het werk beginnen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 26 april 2020