Zoekresultaat:    Mijnen   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00297  
MIJNENGEVAAR S.O.S. langs de Nederlandse kust.
Mijnen           (28 November 1939)   
Versplinterde ruiten. De Stormen van de laatste dagen hebben vele van hun akkers los geslagen mijnen naar de kust gedreven. Maandag zijn mijnen aangespoeld te Zandvoort., Ouddorp, Egmond aan Zee en Castricum - in totaal acht stuks.
Op het eiland Texel zijn enkele aangespoelde mijnen op het strand tot ontploffing gekomen
Vlak bij Oude Schild sloeg een mijn tegen de dijk, waardoor een groot gat ontstond. In het dorp braken door het geweld van de ontploffing vele ruiten. Tussen twee palen waren
bovendien alle telefoondraden vernield. Men vermoedt dat dit laatste op rekening moet worden geschreven van een door de storm voortgedreven kabelballon die de,s nachts over het eiland is gekomen. Het telefoonverkeer met de vaste wal was hierdoor verbroken. Ook heeft het noodweer tientallen mijnen de Westerschelde opgedreven. Te Vlissingen zelf zijn vele mijnen aangespoeld. Om ongelukken te voorkomen, is een groot deel van de aan zee grenzende stadswijken afgezet.

 

2. Database nr.: 00410  
Het leggen van mijnen in de Noordzee
Mijnen           (23 Augustus 1914)   
Londen 23 Augustus(officieel) De admiraliteit ter waarschuwing de aandacht der neutrale mogendheden op het gevaar dat de zeevaart in de Noordzee oplevert doordat de Duitsers maar overal in het wild mijnen blijven rondstrooien. De admiraliteit dringt er derhalve bij alle schepen zo Engelse als neutrale op aan eerst in een Engelse haven binnen te lopen alvorens de Noordzee in te gaan, om daar te vernemen welke route de admiraliteit van mijnen heeft doen zuiveren. De admiraliteit behoudt het recht represaille-maatregelen te nemen voor deze nieuwe wijze van oorlog voeren en maakt bekend, dat zij tot nu toe geen mijnen heeft doen leggen, doch al het mogelijk doet om die zeewegen voor den vredelievenden handel open te houden.
 

3. Database nr.: 00698  
Talrijke mijnen aangespoeld
Mijnen           (28 November 1939)   
Melden wij reeds gisteren, dat langs onze kusten verschillende mijnen waren aangespoeld, van alle zijden komen nu berichten, dat mijnen op het strand zijn gelopen. Gisternacht zijn van Kamperduin tot Castricum en wel te Egmond aan Zee twee te Bergen aan Zee twee te Kamperduin en twee te Castricum Eveneens zijn van Bergen aan Zee tot de Helder zes aangespoeld mijnen aangespoeld. Ook op Texel zijn enkele mijne aangespoeld en op het strand tot ontploffing gekomen.
Te Ouddorp zijn twee mijnen aangespoeld welke onder bewaking gesteld zijn en gedemonteerd zullen worden.
Gistermorgen werden op eden Westerzeedijk te Harlingen te Harlingen twee mijnen, die alle drie afdrijven in de richting Kornwederzand. Marine- autoriteiten zijn ter plaatse. Voorts zijn er op Waddenzee tussen Terschelling en Harlingen vijf mijnen gezien.
In de omgeving van de Scheveningse pier heeft men een drijvend voorwerp gezien, zodat men veiligheidshalve de Pier ontruimd heeft

 

4. Database nr.: 00732  
SOS. langs de Nederlandse kust
Mijnen           (28 November 1939)   
VERSPLINTERDE RUITEN.
De stormen van de laatste dagen hebben vele, van hun ankers losgeslagen mijnen naar de Nederlandse kust gedreven. Maandag zijn mijnen aangespoeld te Zanvoort, Ouddorp, Egmond aan Zee en Castricum- totaal 8 stuks. Op het eiland Texel zijn enkele aangespoelde mijnen op het strand tot ontploffing gekomen. Vlak bij Oude Schild sloeg een mijn tegen de dijk,waardoor een groot gat ontstond. In het dorp braken door het geweld van de ontploffing vele ruiten. Tussen twee palen waren bovendien alle telefoondraden vernield. men vermoedt, dat dit laatste op rekening moet worden geschreven van een door den storm voortgedreven kabelballon, die s'nachts over het eiland is gekomen. Het telefoonverkeer met den vaste wal was hierdoor verbroken. Ook heeft het noodweer tientallen mijnen de Westerschelde opgedreven. Tot Vlissingen zelf zijn vele mijnen aangespoeld. Om ongelukken te voorkomen is een groot deel van de aan zee grenzende stadswijken afgezet

 

5. Database nr.: 00931  
Duitse mijnen
Mijnen           (23 Augustus)   
Londen 23 Augustus (officieel) de admiraliteit vestigt ter waarschuwing de aandacht de neutrale mogendheden op het gevaar dat de zeevaart in de Noordzee oplevert doordat de Duitsers overal in het wild mijnen blijven strooien.
De admiraliteit dringt er derhalve bij alle schepen zo Engelse als neutrale op aan om eerst in een Engelse haven binnen te lopen alvorens de Noord-Zee in te gaan om daar te vernemen welke route de admiraliteit van mijnen heeft doen zuiveren. De admiraliteit behoud zich het recht represaille-maatregelen te nemen voor deze nieuwe wijze van oorlog en maakt bekend, dat zij tot nu toe geen mijnen heeft doen leggen, doch al het mogelijk doet om de zeewegen voor den vredelievenden handel open te houden

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 februari 2020