Zoekresultaat:    Duinontginning   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00754  
Houtveiling
Duinontginning           (2 Januari 1852)   
Op Vrijdag 2 Januari 1852, in de herberg te Castricum, van allerhande soorten zwaar HAKHOUT, staande in de Duinontginning van ZKH Prins Frederik der Nederlanden, onder Castricum en in de Duinen en Bossen van Jonkheer Mr. D. T. Geversvan Endegeest, onder Castricum en Heemskerk.
 

2. Database nr.: 00781  
J. van Diepen, op de Woning van die naam,
Duinontginning           (16 April 1836)   
J.van DIEPEN, op de woning van die naam, of aan G. WILLEMS, op Johanna's Hof in Zr. Mts Duin-ontgining. Inlichting is te verkrijgen bij den Heer J. KROS, TE Spaarndam. vervolg 00780
 

3. Database nr.: 00905  
Verkoping
Duinontginning           (2-4-1835)   
Van 2 KALFS- en 2 GELDE KOEIEN , 36 stuks KALF-SCHOTTEN en VAARSEN ,4 GELDE-SCHOTTEN, 7 PAARDEN, van een tot zesjaren oud, (allen fijn en vlug en van schoon Ras, maar waaronder zich een span bijzonder onderscheid) en 19 SCHAPEN; alles aangekweekt in de Duinontginning, onder de Gemeente Castricum, en welke Verkoping geschieden zal op Donderdag de 16 den April 1835, des voormiddags ten tien ure, in de woning Johanna,s Hof staande in de gemelde Duinontginning en zulks om contant geld of op de dag, na verkiezing der Koopers.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 4 maart 2020