Zoekresultaat:    Duinontginging   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00217  
Onroerend goederen
Duinontginging           (5 December 1882)   
Die wijlen Z.K.H. Prins Frederik in ons Land bezat worden eigendom van de Vorstin Von Wied. De goederen zijn: De paleizen enz. te s-Hage, het paviljoen te Scheveningen, de buitenplaatsen onder Wassenaar en Voorschoten en een duinontginning onder Castricum
 

2. Database nr.: 00238  
Veiling , in de duinontginning te Castricum.
Duinontginging           (8 Januari 1861.)   
VEILING, in de duinontginning en in de Duinen en Bossen van Jonkheer Gevers van Endegeest, onder Castricum en Heemskerk, blijft uithoofde van de hoge Sneeuwlaag UITGESTELD, tot nader aankondiging in deze Courant.
 

3. Database nr.: 00239  
Om JONGE PAARDEN of JONG VEE
Duinontginging           (16 April 1836)   
Voor ene kleine prijs, gedurende den Zomer, in de besloten Weiden te besteden, van de Duinen der Brabandse Landbouw, onder Castricum, vervoege men zich aan J. van Diepen. op de woning van die naam, of G. Willems op Johanna's Hof in Zr, Mts, Duinontginning. Inlichting is te verkrijgen bij den Heer J.Kros, te Spaarndam.
 

4. Database nr.: 00480  
Alle onroerende goederen, die wijlen Z.K.H
Duinontginging           (6-12-1882)   
Prins Frederik in ons land bezat,zullen, naar men aan Vad. mededeelt, het uitsluitend eigendom worden van de Vorstin Von Wied. Die goederen zijn: de paleizen enz. te s_ Hage,het paviljoen te Scheveningen, de buitenplaatsen onder Wassenaar en Voorschoten en een duinontginging onder Castricum.
 

5. Database nr.: 00664  
Op Dinsdag in de herberg de Rustende jager te Castricum
Duinontginging           (5 Januari 1869)   
Verkoop van allerlei soorten zwaar HAKHOUT, staande in de duinontginning van Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden aldaar, en in de duinen van Jonkheer Mr. D. T. Gevers van Endegeest, onder Heemskerk.
 

6. Database nr.: 00776  
PUBLIEKE VERKOPING
Duinontginging           (14 April 1863)   
Onder Castricum, ten sterfhuis van W. Jacobs, in de duinontginning, op Dinsdag 14 April 1863, des morgens om 10 ure, van: HOORNVEE, PAARDEN, RIJTUIGEN, BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN,HOOI, HUISRAAD, INBOEDEL, SPEK, VET enz.enz. enz.
Betaling van het vee, 1 November 1863, onder soliede borgstelling, en van de overige goederen contant.

 

7. Database nr.: 00788  
Om JONGE PAARDEN of JONG VEE
Duinontginging           (16 April 1838)   
Voor een kleine prijs,van af half Mei tot Augustus of November, in de besloten weiden te besteden, van de duinen der Brabantse Landbouw, onder Castricum; vervoege men zich aan J. van Diepen, op de woning van die naam, of aan G. Willemis, op Johanna's hof in Zr Ms. Duin- ontginning- Inlichtingen is te verkrijgen bij den Hrr J.Kros, te Spaarndam.
 

8. Database nr.: 00789  
Verkooping
Duinontginging           (16 April 1835)   
Van 2 KALF-EN 2 GElDEKOEIJEN, 36 stuks KALF/SCHOTTEN en VAARSEN, GELDE/SCHOTTEN, 7 PAARDEN ,van een tot zes jaren oud , allen fijn en vlug en van schoon Ras,maar waaronder zich een span bijzonder ondercheid en 19 SCHAPEN alles gekweekt in de Duinontginning onder de gemeente Castricum,en welke Verkoping geschieden zal op Donderdag den 16den April 1835. des voormiddags ten tien ure, in de woning Johanna´s Hof, staande in de gemelde Duinontginning en zulks om contant geld of op dag, na verkiezing der Kopers.
 

9. Database nr.: 00792  
In de duinen onder Castricum
Duinontginging           (28 Maart 1835)   
Is gelegenheid om des Zomers te Weiden JONG VEE en PAARDEN in gelegenheid om des Zomers in
besloten Landen en goedkoop.Nader te bevragen bij den Heer Burgemeester van Castricum, of
bij G. WILLEMS , wonende in konings Duinen op de Woning Johanna´s Hof.

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 april 2020