Zoekresultaat:    Duin en Bosch   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 2   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00208  
Gesticht in de Duinen
Duin en Bosch           (8 November 1902)   
HAARLEM, 8 November. Gedep. Staten stellen aan de Prov. Staten van Noord-Holland voor, een nieuw Krankzinnigengesticht te bouwen in de duinen onder Castricum.
Het ontwerp is berekend op 6 paviljoens, die 620 patienten zouden bergen. het gesticht zou heten Duin en Bosch, en de grond (82 hektaren) zou f 54,700 kosten

 

2. Database nr.: 00213  
Zelve heeft de Provincie geen terreinen of bij zee beschikbaar
Duin en Bosch           (28 juni 1919)   
De terreinen die de provincie te Castricum om en nabij het Provinciaal Ziekenhuis.aldaar zijn naar ons oordeel voor het beoogde doel minder geschikt, met hare talrijke behoeften kan niet overal gevestigd worden; zij moet in de onmiddellijke nabijheid van een centrum van verkeer gelegen zijn,vanwaar zij hare dagelijkse benodigdheden betrekken kan. Wel strekt dit terrein zich ook langs de Noordzee over de belangrijke breedte uit, doch een enigszins geriefelijk verblijf aan of aan zee is in de geheel onbewoonde duinen ondenkbaar
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 30 december 2019