Zoekresultaat:    Afgraving   (in veld: Rubriek)     

Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank strandvondsten

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 879)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Database nr.: 00097  
Afgraving van de duinen te Castricum
Afgraving           (8 Augustus 1866)   
De aardebaan is thans grotendeels gereed tot piket no. 122 en verder onderhouden tot nabij piket no. 185. Merendeels werd de baan van grond uit de bermsloten gemaakt; alleen op het station Castricum werd met handkarren zand uit de duinen aangevoerd, waardoor tevens ene afgraving van die duinen werd verkregen, die dienen kan om het hulpspoor aan het leggen, zodra de voorlopige spoorbaan, die tot ongeveer bij piket no 90 is gevorderd, zo ver is gelegd en het aanvoeren van materialen over de spoorbaan kan plaats hebben.
Het zodenwerk volgde het aardewerk zoveel mogelijk op den voet. Op ongeveer 70 el voorbij piket no 186 werd aangevangen met het maken van het rijzenbed, waarop de spoorbaan in de slappe terreinen wordt aangelegd, en werd over ongeveer 1700 el lengte, tot uit de sloten afgedekt.

 

2. Database nr.: 00100  
Sectie Alkmaar -Amsterdam . De Commissie voor de staatspoorwegen
Afgraving           (24 Februari 1863)   
Gedeelte ALKMAAR-cASTRICUM.
Nadat voorlopige terreinsopnemingen hadden plaats

 

3. Database nr.: 00450  
Werklozen
Afgraving           (9 Februari 1931)   
Te Castricum weer aan het werk, die daar duinen afgraven.De Haarlemse werklozen op de werkverschaffing te Castricum die daar de duinen afgraven, en die Vrijdag uit protest tegen de hongerlonen, in korte staking waren gegaan - het gegarandeerde loon van f 22.50 per week werd zelfs niet gehaald- zijn Zaterdag weer aan het werk gegaan. Rijksveldwachters zijn thans bij het Provinciaal landgoed gestationeerd.
Vrije arbeid in Nederland!

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 januari 2020