Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Historische strandberichten van Bakkum en Castricum
 → 
 →  [Database nr. 00583]
 

         

 
   
 

Database nr. : 00583
 
Titel : DE NIEUWE ZEEWEG BIJ CASTRICUM
Datering : 13 Mei1925
Beschrijving : Alkmaar 13 Mei Ter gelegenheid van de opening van den weg van Castricum naar zee was heden Castricum in feestdos. In 1934 kocht de provincie het landgoed van prinses von Wied bestaande uit 5 boerderijen een paar honder h. A. gras en bouwland, een paar honderd H. A
bos en een 600 h. A. grond. Geleidelijk nam het bezoek aan Castricum toe en thans is door het tot stand komen van deze weg naar zee, bekostigd door de gemeente en de provincie, deze omgeving ook ontsloten voor het auto- en rijwielverkeer ontsloten.
De weg is over 4 ,5 m bestraat en zal waarschijnlijk nog verbreed worden door het maken van fietspaden aan weerszijden van 2 meter breedte.
Om twee uur werden de genodigden in het gemeentehuis ontvangen en toegesproken door den
burgemeester den heer P. Lommen.
Per auto's voorafgegaan door een groep jongedames per rijwiel, gevolgd door een lissonewagen , waarin het fanfarekorps was gezeten, werd naar het commandantshuis gereden waar de burgemeester in een rede dank aan de staten van Noord-Holland bracht en de betekenis benevens de historie van den uiteen zette. Namens de vereniging ,,Castricum Vooruit'' voerde de heer Stemmer het woord. Waarna de heer Vogelzang rentmeester van het Provinciaal landgoed eveneens een toespraak
hield. Na het ronddienen van de erewijn knipte de burgemeester den afscheidingsdraad door de muziek door honderden gevolgd. Langs den nieuwe weg naar zee, waar reeds verschillende bad-
tentjes en tenten staan.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Opening Zeeweg.
Rubriek : Zeeweg
Naam krant :
Jaargang nr. : 20 Mei 1925
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 17 augustus 2018