Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Historische strandberichten van Bakkum en Castricum
 → 
 →  [Database nr. 00441]
 

         

 
   
 

Database nr. : 00441
 
Titel : Tot dusver moesten de door de Noord- en Zuid- Hollandse Maatschappijen tot redding van scheepbreukelingen
Datering : 23 September 1864
Beschrijving : Op onze kusten benodigde vuurpijlen uit Engeland of Denemarken worden ontboden. Gister zijn op het strand, een eind ver benoorden het Gemeente Badhuis, in tegenwoordigheid van den burgemeester der residentie. Jhr F.G.A. Gevers Deijnoot, het lid van het hoofdbestuur, den heer Beels van Heemstede en andere heren, waaronder de 1e luitenant der artellerie, de heer
J.W. Bergansius, benevens den plaatselijke bestuurders, den heer A.E. Maas en het lid, den heer L.de Jager, vergelijkende proeven genomen met onder leiding en het toezicht van gemelden officier te Delft in het laboratorium der Pyrotechnische School vervaardigde vuurpijlen, welke gebleken zijn zo zeer aan het doel beantwoorden, dat ze in geen opzicht behoeven onder te doen voor die Engelse of Deense fabrikaat. Met vier pijlen werden achtereenvolgens de lijnen uitgeschoten tot op afstanden van 250 en 300 Ned. ellen. aan de gnomen proeven kan te meer waarde worden gehecht, omdat er nogal veel wind was.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Test Vuurpijlen
Rubriek : Vuurpijlen
Naam krant :
Jaargang nr. : 1864
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 25 juli 2018