Stichting Werkgroep Oud-Castricum

Strandvondsten


Andere informatiebronnen


Historische strandberichten van Bakkum en Castricum
 → 
 →  [Database nr. 00240]
 

         

 
   
 

Database nr. : 00240
 
Titel : Woensdag s,middags te 4 uren precies tot Noorddorp
Datering : 3Juni 1767
Beschrijving : Jan Doeble; Makelaar te Haarlem, en Gebrand Ryland, Makelaar te Alkmaar, zullen op Woensdag, den 3 Juni 1767,'s namiddags 4 uren precies, tot Noorddorp, ten Huize van A.verwey , publiek veilen en daar op immediaat bij den Afslag verkopen . Een extra groot welgelegen en met Konijnen welgepopuleerd DUIN (zijnde allodiaal) met het Duinmayershuis , Houtgewas. Beplanting en Beporinge, gelegen in de Banne van Bakkum, met een stuk land,
genaamd de VYF- Kregten. groot 5 Morgen 100 Roeden, gelegen in Bakkum, te samen in huur gebruikt wordende bij Klaas Hendriksz. Duin, om f 940, doch opde vervaltijd om f 4000 op dit perceel te laten, mits jaarlijks f 1000 af te lossen, met de interest van 3.half per cent. De bewijzen van eigendom zullen, benevens de Veil- Conditie 8 dagen voor de verkoping in voornoemd in voornoemde Herberg. iemand nader onderricht begerend adresserend, zich aan bovengemelde makelaars.
 
Vinder :
Eigenaar :
Collectienaam : Duinen
Rubriek : Verkoop Duin
Naam krant : Haarlems Dagblad
Jaargang nr. : 1767
 
 

 

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 juni 2018