Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de bibliotheek

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Volgnummer : 01191
 
Titel : Gekende Landschappen 2022-2026 (over landschapstypen en gewenste en ongewenste ontw in buitengebied van gem Castricum en Uitgeest)
Auteur : Ernst Mooij, Stichting tot Behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving
Boeknummer : 1.191
Medium : Boek
 
Editie :
Plaats van uitgave : niet bekend
Uitgever : eigen beheer
Uitgiftejaar : 2022
Pagina's : 141
Illustraties : ill. div.
Formaat : 29,7 x 21
Serie :
ISBN/EAN :
Annotatie : Leidraad voor het behartigen van landschappelijke belangen in buitengebied van de gemeenten Castricum en Uitgeest. Bronnen/literatuurlijst p.139
NB iedere 4 jaar actualisatie dmv nieuwe bundel (onder nieuwe naam). Via de stichting is het digitaal te downloaden [ https://alkmaardermeeromgeving.nl/publicaties/]
Trefwoord : landschap, natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, leefomgevingskwaliteit
Regio : Bakkum, Castricum, Limmen, Akersloot, De Woude, Uitgeest
Inhoud : landschapstypen, landschappelijke veranderingen/ingrepen, leefmilieu, Metropoolregio Amsterdam, duinen, binnenduinrand, strandwallen, voormalige strandvlaktes, binnendeltagebied Oer-IJ, veenweidegebieden, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, landsschapsgeschiedenis, bodem, water, visuele kenmerken, ecologische waarden, Plan Aanpak Stikstof, cultuurhistorische waarden, gebruiksfuncties, Bad Noord en Stille strand, beheer Noordhollands Duinreservaat, agrarisch grondgebruik, bollenteelt, recreatie, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer, energietransitie, Windmolen- en zonnepanelenparken, Visie Stichting
Aantal ex. : 1
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 juli 2022