Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de fotobeeldbank en de kunstbeeldbank

Vorige object       Volgende object

 
   
 

Database nr. : 505268
 
Titel : Oproep voor oefeningen van de Burgerwacht.
Plaats/dorp : Castricum
Adres :
Datering : 1920
Beschrijving : De oprichting van de Schutterij zowel in Castricum als in Bakkum vond plaats op 27 februari 1785 onder de goedkeuring van Mr. Joan Geelvinck. De Schutterij bestond uit vrijwilligers, inwoners van Castricum en Bakkum die minstens 18 jaar oud waren en had tot taak onder het gezag van de schout ‘ goed en ingezetenen te beschermen teegen alle geweld, moedwil en oproer’. De schutters waren gewapend met een geweer met bajonet. Ook hadden zij een patroontas met bandelier en een sabel. Voor de bewapening werd bij ontvangst 3 gulden betaald, maar de hele uitrusting bleef eigendom van de gemeente. De schutter was verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn uitrusting.In Bakkum bestond de schutterij uit 20 schutters. De Castricumse Schutterij zou uit een 60-tal schutters hebben bestaan, volgens een rekening voor de aanschaf van 62 sets wapens (15 gulden per set). Eenmaal per jaar werd een grote exercitie gehouden in de Dorpsstraat, stram marcherend door het dorp! Wie nietkwam opdagen kreeg een boete! In oktober 1787 bevolen de Gecommitteerde Raden te Hoorn om de gehele wapenuitrusting op te sturen naar ‘s Lands Magazijn te Hoorn. Hierna was er alleen sprake van een ‘slapende schutterij’ of ‘een schutterij in ruste’. In 1826 hadden tien manschappen hun tien dienstjaren bij het 1e bataljon Schutterij volbracht en konden ontslagen worden. Dat gold in 1832 voor Pieter Jansz Castricum, Jan Jansz Stuifbergen, Dingenum de Graaf, Cornelis Castricum en Jan Schol (als plaatsvervanger van Jan Tromp). Zij kregen een onderscheiding voor hun trouwe dienst. In 1907 werd de schutterij na invoering van de dienstplicht opgeheven.

Burgemeester Lommen was een warm voorstander van de burgerwacht, zoals ook blijkt uit zijn oproep in juli 1920 om de oefeningen voort te zetten. In mei en juni waren de oefeningen onderbroken wegens het aardbeienseizoen. In december 1922 werd in de raadsvergadering de post Burgerwacht van ƒ 100,- toch van de begroting geschrapt Daarmee kwam ook aan dat instituut een einde.
 
Fotograaf :
Collectie : WOC digitaal
Rubriek : Kunst en cultuur
Subrubriek : Verenigingen
Categorie : Krantenartikel
 
Google kaart :
Aangeleverd door :
 

Vorige object   Volgende object

Heeft u aanvullende informatie over bovenstaande foto?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 22 december 2019