Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 13032
 
Titel : 'Door samenwerking werken aan kwaliteitsverbetering'

Kinderopvang in de IJmond van nu af gestroomlijnd in een bureau
Auteur : Sonja de Jong
Datering : 02 februari 1994
Beschrijving : IJMOND - Een telefoontje is voortaan voldoende om alle informatie te krijgen over
kinderopvang in bijna de hele IJmond. Bovendien zijn ook de tarieven en andere voorwaarden
voor bedrijfsplaatsen sinds 1 februari grotendeels gelijkgeschakeld. Dit is het resultaat
van ruim twee jaar onderhandelen tussen de instellingen voor kinderopvang en vier van de
vijf IJmondgemeenten. Alleen Uitgeest doet voorlopig nog niet mee in het
samenwerkingsverband, dat de naam Kinderopvang Informatiebureau IJmond heeft meegekregen.
Men richt zich in de eerste plaats op bedrijven, maar ook particulieren kunnen bij het
bureau terecht.

Het aantal plaatsen voor kinderopvang is in de IJmond de laatste jaren explosief gegroeid.
Met name de bedrijfsplaatsen zijn sterk toegenomen. Van de 550 opvangplaatsen die er in de
vier gemeenten zijn, gaat inmiddels tweederde als 'koopplaats' van de hand. Meestal zijn
het bedrijven die deze plaatsen afnemen, maar ook particulieren gaan er meer en meer toe
over. ,,Er zijn voor de gesubsidieerde plaatsen, waarbij ouders naar inkomen betalen, heel
lange wachtlijsten. Steeds meer ouders besluiten daarom een plaats te kopen. Dat kost wat
meer, maar voorkomt dat ze eerst op een wachtlijst komen'', aldus M. Duurkoop, directeur
van de Stichting Kinderopvang Velsen waar ook het informatiebureau gevestigd is.
Zij verwacht dat het aandeel van de 'koopplaatsen' de komende tijd nog verder zal
toenemen. ,,Een logische ontwikkeling'', meent zij. ,,De overheid stimuleert het enorm dat
bedrijven kindplaatsen voor hun personeel kopen. In steeds meer cao's wordt ook de
verplichting opgenomen dat het bedrijf kinderopvang moet bieden. Bedrijven betalen
daarvoor een fors bedrag, maar ontvangen van de gemeente een premie en kunnen bij het
betreffende personeelslid de normale ouderbijdrage innen.''

Baby op de arm

Tot nu toe was het zodat elke instelling in de IJmond verantwoordelijk was voor zijn eigen
werving en aanmeldingsbeleid. ,,Dat ging niet altijd even adequaat'', glimlacht Duurkoop.
,,Niet alle instellingen hebben een kantoor dat permanent bemand is en het kwam dus
regelmatig voor dat een leidster, vaak met een baby op de arm en een ander die op de
achtergrond om aandacht vroeg, de telefoon aannam. Dan werd het telefoonnummer even snel
op een koffiezakje of ander stukje papier gekrabbeld en beloofde men terug te bellen.
Iedereen kan begrijpen dat er dan wel eens wat fout ging: mensen die niet teruggebeld
werden, toezeggingen die niet nagekomen werden.''
Dat was een van de redenen om een gezamenlijk, vijf dagen per week bereikbaar
informatienummer in het leven te roepen. Daarnaast wilde men ook komen tot gelijke tarieven
en gemeentelijke premies. ,,Daar zaten nogal grote verschillen in. In Beverwijk legde de
gemeente er 5.000 gulden per jaar bij, in Castricum 2.000 gulden. Daar stond tegenover dat
de brutokosten in Beverwijk ook hoger lagen, zodat de uiteindelijke netto kosten voor een
bedrijf ongeveer gelijk lagen. Maar wij vonden met zijn allen dat er gewoon uniformiteit
nodig was.''

Twee jaar

Twee jaar lang is onderhandeld voordat het zover was. ,,De praktische invulling blijft
uiteraard bij de kindercentra zelf liggen, maar de coordinatie wordt voortaan door het
informatiebureau gedaan. Mensen kunnen via het informatienummer alle inlichtingen krijgen
over de tarieven, de plaatsingsmogelijkheden, de soorten opvang die geboden worden en ga
zo maar door.'' Zowel over de koopplaatsen als over de gesubsidieerde plaatsen worden
inlichtingen verschaft. Het bureau heeft inmiddels ook een folder ontwikkeld waarin alle
basisinformatie op een rijtje gezet is.
Een 'bedrijvenkoopplaats' kost nu in de hele IJmond voor vier dagen per week ongeveer
17.500 gulden voor een jaar. Daartegenover ontvangt het bedrijf een premie van de overheid
van 2.500 gulden. Bovendien kan men bij de ouders de door wvc vastgestelde ouderbijdrage
innen. Deze kan, al naar gelang het inkomen van de ouders, oplopen tot 1.000 gulden per
maand. Per gemeente bestaan op dit moment nog kleine verschillen in de tariefstelling. Het
streven is om deze op den duur geheel gelijk te trekken. Ook de tarieven voor de
gesubsidieerde plaatsen moeten uiteindelijk voor de hele IJmond op hetzelfde niveau komen.

Ingrijpend

Het heeft lang geduurd voordat het gezamenlijke bureau van de grond kwam. Duurkoop is daar
niet verbaasd over. ,,Elke instelling heeft zijn eigen beleid en het is dan best ingrijpend
om opeens rekening te moeten houden met dat van anderen. Bovendien had ieder zijn handen vol
aan de eigen instelling. Er is de afgelopen jaar een enorme groei gaande, dus iedere
instelling werd geconfronteerd met uitbreidingen. Dat vraagt tijd en aandacht. De
totstandkoming van het gezamenlijke bureau raakte daardoor wel eens wat op de achtergrond.''

Zij is ervan overtuigd dat het bureau niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor de
instellingen zelf een grote verbetering betekent. ,,Het wordt nu veel eenvoudiger om
kennis en ervaring uit te wisselen. Met name als het gaat om de nieuwe vormen van opvang,
zoals naschoolse opvang, gastouderbureaus en dergelijke kan dat voordelen hebben. Het is
onzin als ieder voor zich het wiel gaat zitten uitvinden. Samen sta je sterker en kom je
veel verder.''

Duurkoop betreurt het dat Uitgeest voorlopig nog niet mee doet. ,,Zij zijn heel druk met
nieuwe huisvesting en zagen geen kans om de extra beslommeringen rond de oprichting van het
informatiebureau erbij te doen. Maar we hopen uiteraard dat zij zich op termijn ook zullen
aansluiten.''
Het IJmondse bureau is het eerste in zijn soort in Noord-Holland. ,,Er zijn wel
initiatieven in diverse regio's, maar zo ver als wij is voorzover ik weet nog niemand in
de provincie.''

Het Kinderopvang Informatiebureau IJmond is bereikbaar op tel. 02550-34464. Vrijdag
4 februari om 17.00 uur wordt het officieel geopend tijdens een bijeenkomst in Grand Cafe
La Belle in IJmuiden.

1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Door de totstandkoming van het Kinderopvang Informatiebureau IJmond moet de kinderopvang
(hier in kinderdagverblijf Pino in IJmuiden) beter gestroomlijnd worden.

Archieffoto
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Kinderopvang
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 10-5-20
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 maart 2023