Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 13025
 
Titel : Negenentwintig extra plaatsen door Oort

Vier ton voor opvang kinderen in Castricum
Auteur :
Datering : 02 december 1989
Beschrijving : CASTRICUM - Vierhonderdduizend gulden is de komende vier jaar beschikbaar voor kinderopvang
voor 0- tot 4-jarigen in Castricum. Dit betekent in termijnen van kindplaatsen 29 extra
plaatsen. Het op stapel staande kinderdagverblijf van de stichting Het Drempeltje zal
daardoor waarschijnlijk geen 22 maar 41 plaatsen gaan tellen. Behalve de vier ton voor
kindplaatsen is ook nog eenmalig een bedrag van f 174.000,- beschikbaar voor de bouw of
verbouwing van een kinderdagverblijf.

Vorige maand werd reeds bekend dat Castricum op een flinke bijdrage uit de
stimuleringsmaatregel kinderopvang, de zg. Oort-gelden, kon rekenen. Hoe dit geld
uitgekeerd zou worden en hoe het besteed mocht worden hoorde men pas tijdens een speciaal
belegde voorlichtingsbijeenkomst. Hier bleek dat het forensendorp goed bedeeld wordt uit
de pot. Wel moet de Tweede Kamer zich op 11 december nog over de toewijzing uitspreken,
maar de verwachting is dat dit niet meer dan een formaliteit zal zijn.
Onmiddellijk daarna moet Castricum een subsidie-aanvraag indienen waarin globaal wordt
aangegeven hoe men de gelden denkt te gaan besteden. Als deze aanvraag niet voor de
laatste klokslag van dit jaar bij het ministerie op het bureau ligt, gaat het geld de
Castricumse neuzen voorbij.
Vanwege dit uiterst krappe tijdsbestek, riep wethouder J. Postma afgelopen donderdag
meteen na de raadsvergadering de commissie welzijnszaken bijeen om hen te informeren.
,,Het geld zal gefaseerd worden uitgekeerd,'' legde hij uit. ,,In 1990 kunnen we rekenen
op 40%, zijnde een bedrag van f 58.000. Een jaar later wordt dat 60% ofwel een kleine
f 87.000,-, in 1992 groeit dat aan tot 80% (f 115.000,-) en in 1993 ontvangen we dan het
complete bedrag van f 145.000,--.''
Dit bedrag is bedoeld voor het creeren van 29 kindplaatsen. Deze mogen ook in halve
dagopvang worden gebruikt, waardoor het aantal ukken dat van de opvang profiteert nog zal
stijgen. Bovenop de 29 plaatsen uit de Oort-pot komen ook nog eens de twaalf plaatsen
welke provinciaal ziekenhuis Duin en Bosch afneemt. Totaal komt de opvangcapaciteit
daardoor in 1993 op 41 plaatsen.
Tijdens de hierna volgende discussie liet de commissie diverse malen weten ernstig
teleurgesteld te zijn in de ontwikkelingen rond het kinderdagverblijf tot nu toe. Reeds in
augustus 1989 had deze opvang, onder de vleugels van stichting Peuterspeelzalen het
Drempeltje reeds van start moeten gaan. De voormalige kleuterschool de Blokkendoos zou
hiervoor geheel verbouwd worden.

De vertraging is veroorzaakt doordat Het Drempeltje zegt meer geld nodig te hebben voor de
verbouwing dan aanvankelijk berekend. De onderhandelingen hierover tussen de gemeente en
het stichtingsbestuur zitten al geruime tijd in een impasse.
Door de toewijzing van de Oort-gelden zal dit probleem nu waarschijnlijk op korte termijn
tot een oplossing kunnen worden gebracht. Komende woensdag 6 december zal de commissie
Welzijnszaken, aan de hand van een door het college te schrijven notitie nadere
detaillering in de besteding van het geld aanbrengen. Ook de mogelijkheid tot het opzetten
van een gastouderproject zal daarbij betrokken worden.

1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
In Castricum komt meer opvang voor de allerkleinsten.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Kinderopvang
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 10-5-13
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 maart 2023