Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 13022
 
Titel : Stichting Drempeltje oneens met vastgestelde tarieven

Wederom onzekerheid over toekomst kinderdagverblijf
Auteur :
Datering : 08 mei 1989
Beschrijving : CASTRICUM - Voor de zoveelste keer lijkt de komst van een kinderdagverblijf in Castricum
in gevaar te komen. Nu eindelijk, na maanden van onderhandelen, de subsidie geregeld en de
gemeenteraad akkoord gegaan was, is de stichting Het Drempeltje dwars gaan liggen. Als
toekomstig exploitant van de nieuwe opvangvoorziening, wil de stichting de door de
gemeenteraad vastgestelde tarieven openbreken.

Tijdens de behandeling in december bepaalde het gemeentebestuur dat in het
kinderdagverblijf voor de ouders met de laagste inkomens de rijksbijdragetarieven
gehanteerd zouden worden. Voor ouders met een ruimere beurs mocht stichting Het Drempeltje
zelf de bijdrage vaststellen. ,,Op zich hebben wij daar niets op tegen'', legt mevrouw
C. Prins het standpunt van het stichtingbestuur uit. "Maar wij zijn bang dat wij straks
met forse tekorten geconfronteerd worden. Wij kunnen natuurlijk op dit moment niet
voorzien wie er gebruik van de kinderopvang zal gaan maken. Stel nu dat daar veel kinderen
uit de lagere inkomensgroepen bij zitten, dan betekent dat dat wij met flinke tekorten
worden geconfronteerd. Dat risico willen wij beslist niet lopen."
In afwachting van een oplossing voor dit probleem heeft Het Drempeltje voorlopig alle
voorbereidingen voor het kinderdagverblijf stopgezet. Het gemeentebestuur heeft zich
inmiddels op de situatie beraden. De vastgestelde tarieven openbreken, wil de raad beslist
niet, omdat dit het kinderdagverblijf voor de lagere inkomensgroepen onbetaalbaar zou
maken. Daarom heeft men nu bij wijze van compromis aangeboden om een eventueel tekort in
1989 aan te vullen.

Gemakkelijk

,,Dat kan heel gemakkelijk'', meent PvdA-raadslid J. Wennekes, "omdat de gemeente eind
vorig jaar bepaald heeft jaarlijks tot een bedrag van f 70.000,- te zullen bijpassen. Dat
bedrag gaat dit jaar zeker niet op, want het dagverblijf zal op zijn vroegst pas in
oktober starten. Wij zijn dus best bereid om eventuele tekorten door te lage
ouderbijdragen aan te vullen."

Voor het Drempeltje is deze toezegging echter nog niet voldoende. ,,In de eerste plaats
willen we dat aanbod zwart of wit hebben'', aldus Prins. ,,En voorts willen we graag ook
garanties voor de komende jaren. Misschien is het helemaal niet nodig, maar we starten pas
als we financiele zekerheid hebben.''
Volgens Prins hoeft het huidige probleem niet tot grote vertraging in de totstandkoming
van het kinderdagverblijf te leiden. ,,De tekeningen voor de verbouwing van
ex-kleuterschool de Blokkendoos zijn al klaar. Zo gauw de zaak in kannen en kruiken is en
het schoolgebouwtje leeg komt, kan een begin met de verbouwing gemaakt worden. We hopen
dus toch wel in oktober of kort daarna de eerste kinderen te kunnen opvangen.''

Mocht geen overeenstemming bereikt worden tussen gemeente en Het Drempeltje, dan staat
inmiddels al een andere stichting klaar om de exploitatie van het kinderdagverblijf over
te nemen. Deze is wel bereid met de thans voorliggende financiele garanties van start te
gaan.

1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Het bestuur van Het Drempeltje heeft alle voorbereidingen voor de oprichting van een
kinderdagverblijf stopgezet.

Origineel van de zwart wit foto.

Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats :
Straat/wijk : Asserlaan
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Kinderopvang
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 10-5-10
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 maart 2023