Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 13018
 
Titel : Muziekschool moet f 20.000 afstaan

Kinderdagverblijf niet voor 1989 gerealiseerd
Auteur :
Datering : 09 september 1988
Beschrijving : CASTRICUM - Voorlopig zullen Castricumse ouders nog een tijdje zelf op hun jongste kroost
moeten passen. Het nieuwe kinderdagverblijf, waarover nu al ruim twee jaar gesproken wordt,
zal zeker niet voor 1989 van start gaan. De voornaamste reden voor dit nieuwe uitstel is dat
niet eerder onderdak beschikbaar is.

Geleidelijk aan begint wel meer lijn te komen in de opzet van het nieuwe dagverblijf. Zeer
tegen de zin van CDA, D66 en Castricum Actief is nu definitief besloten de ouderbijdrage
vast te stellen volgens de landelijk geadviseerde normen. Dit betekent dat de gemeente
jaarlijks de buidel zal moeten trekken om f 70.000 bij te passen. Aanvankelijk was nog
onduidelijk waar dit geld vandaan moest komen, reden waarom de progressieven zich eerst
enigszins terughoudend opstelden. Deze week deelde het college mee dat f 50.000
beschikbaar zal komen door het overdragen van gemeentelijke onderhoudstaken op de
sportvelden aan de diverse sportverenigingen. De resterende f 20.000 wordt weggehaald bij
de muziekschool. Hiermee ging de PvdA/PPR-fractie zonder slag of stoot akkoord. Samen met
de VVD-fractie, die van meet af aan een warm voorstander van ruime subsidiering van het
dagverblijf is geweest, levert dit net voldoende stemmen op om het voorstel in de
raadsvergadering een krappe meerderheid te bezorgen.

Een hoofdstuk apart vormt nog de verbouwing en inrichting van de nieuwe kinderopvang. Het
dagverblijf zal worden ondergebracht in het gebouw van kleuterschool de Blokkendoos. Ook
alle groepen van peuterspeelzaal het Drempeltje zullen hier worden gehuisvest. Om het
gebouw geschikt te maken voor bewoning door baby's en peuters is een ingrijpende
verbouwing nodig. De kosten daarvan worden geraamd op f 231.000. Ruim een ton daarvan
wordt verkregen uit subsidie van provincie, ziekenhuis Duin en Bosch en de Hoogovens. Het
dan nog resterende bedrag van f 119.000 hoopt het Castricumse college deels via fondsen te
vergaren, deels uit de eigen pot voor aanpassing sociaal-culturele accommodaties te halen.
Twijfels van de commissie welzijnszaken over de toewijzing van deze fondsen, wuifde
wethouder J.Postma deze week weg met de woorden: ,,We hebben nog meer ijzers in het vuur,
zoals bijvoorbeeld het plaatselijk bedrijfsleven. Het kan dus alleen maar voordeliger
uitvallen.'' Ook op dit punt gingen alleen liberalen en progressieven akkoord, de overige
partijen hielden de zaak nog even in beraad.
Het enige dat nu nog roet in het eten dreigt te gooien is het gebouw. Pas als
de Blokkendoos ondergebracht kan worden in de aangrenzende basisschool, kan de verbouwing
van het kinderdagverblijf ter hand worden genomen. Door vertraging in de
integratieverbouwing van beide scholen, moet nu ook het kinderdagverblijf langer dan
voorzien op ruimte wachten. Vast staat dat in elk geval niet voor januari 1989 begonnen
kan worden.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Groentjesstraat, Neeltje
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Kinderopvang
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 10-5-6
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 maart 2023