Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12965
 
Titel : Televisie-aanbod in Castricum weldra met zenders uitgebreid
Auteur :
Datering : 23 september 1992
Beschrijving : CASTRICUM - Het merendeel van de Castricumse raadsfracties heeft er in principe geen moeite
mee om het aanbod van televisiezenders via de plaatselijke kabel met ingang van 1993 te
vergroten. De nieuwe programma's waarnaar de plaatselijke bevolking per 1 januari moeten
kunnen kijken zijn: MTV (popmuziek), CNN (nieuwszender), Sportnet, Lifestyle (programma
voor vrouwelijke kijkers), Rai Uno en TV Plus.

Behalve deze zenders bestaat dan ook de mogelijkheid om Discovery Channel door te geven,
een themakanaal met documentaires over natuur, vreemde volkeren, geschiedenis, populair
wetenschappelijke programma's en dergelijke (Nederlandstalig dan wel ondertiteld).
De uitbreiding is mogelijk is verband met de modernisering van de kabelnetten in de
gemeente Castricum. Daardoor ontstaat meer capaciteit voor de doorgifte van
televisiekanalen. De capaciteit wordt gebracht op 24 zogenoemde PAL-tv-kanelen en 5
tv-kanalen breedbeeld. Voorts zal de radio-ontvangst worden uitgebreid met
digiradioprogramma's. Naar aanleiding van de kanaaluitbreiding doet exploitant Casema de
gemeente Castricum het voorstel om het programma-aanbod uit te breiden met MTV, CNN,
Sportnet, Lifestyle, Rai Uno, TV Plus, Discovery Channel en een introductie van digiradio.

Kwartje

Voor de doorgifte van de eerste zes zenders is een tariefsverhoging nodig van een kwartje
per abonnee per maand. Voor de doorgifte van Discovery Channel is dat vijftien cent per
abonnee. Deze bijdrage is Casema verschuldigd aan Discovery Channel, een zender waar
overigens geen reclame op wordt uitgezonden. In een overleg met Casema is de gemeente
Castricum overeengekomen dat het abonnementstarief voor het beperkte pakket niet zal
worden verhoogd.
Tijdens de commissievergadering waarin het voorstel werd besproken bleken de
vertegenwoordigers van GroenLinks, VVD, Castricum Aktief en D66 geen moeite te hebben met
de zenderuitbreiding. Namens het CDA liet F. Wilms weten geen voorstander te zijn van een
tariefsverhoging. J. Wennekes (PvdA) pleitte, evenals Wilms, voor een differentiatie van
de tarieven, alsmede een uitbreiding van de pakketkeuzes. Zij heeft het collegevoorstel
mee teruggenomen naar de fractie voor nader beraad. Overigens vindt wethouder J. Postma
het ongenuanceerd om zonder meer tegen een tariefsverhoging te zijn. ,,De afgelopen jaren
is er immers geen sprake geweest van tariefsverhogingen'', zo liet hij weten.

Intergratie

In het overleg dat de gemeente Castricum met Casema heeft gehad is overigens ook door
Castricum de mogelijkheid geopperd om tot integratie over te gaan van de nu nog
afzonderlijk gevoerde exploitatiegebieden Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum.
Naar dit voorstel zal nog onderzoek worden verricht. Verder is inmiddels in regionaal
verband de afspraak gemaakt dat voorstellen van Casema met ingang van 1993 aan de
portefeuillehouders welzijn zullen worden voorgelegd om advies.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Kabeltelevisie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 10-1-9
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 januari 2023