Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12964
 
Titel : Samenwerking omroepen in Castricum van de baan
Auteur :
Datering : 07 november 1991
Beschrijving : CASTRICUM/UITGEEST - Bij de gemeente Castricum zijn twee aparte verzoeken ingediend voor het
verzorgen van lokale radio-uitzendingen. Pogingen om tot een vorm van samenwerking te
komen tussen de Omroepstichting Uitgeest en Akersloot (OSU) en de Omroep Castricum (ORCA)
zijn op niets uitgelopen. Op advies van de gemeente Castricum waren beide stations met
elkaar in overleg getreden om na te gaan of het mogelijk was gezamenlijk uitzendingen voor
Castricum te verzorgen. Na vier weinig succesvolle overlegrondes heeft de OSU echter te
kennen gegeven niet langer op samenwerking aan te sturen. Het is nu aan de gemeente om een
keuze te maken tussen de OSU en de ORCA.

In mei van dit jaar kondigde de OSU al aan graag op de Castricumse kabel te verschijnen.
Oorspronkelijk was de OSU niet van plan actieve stappen te ondernemen, maar af te wachten
tot de gemeente Castricum zelf daartoe een verzoek bij de OSU indiende. Echter niet veel
later besloot het bestuur om toch zelf de eerste stap te nemen en een aanvraag bij de
gemeente en het Commissariaat van de Media in te dienen om op de Castricumse kabel te
kunnen uitzenden. Tevens kondigde het radiostation aan de programmaraad uit te breiden,
zodat ook de belangengroepen uit Castricum vertegenwoordigd zijn.
In dezelfde periode kwam echter ook een Castricums initiatief, ORCA, naar voren. Ook deze
omroep in oprichting wilde specifiek op Castricum gerichte programma's gaan maken en had
daartoe een verzoek bij de gemeente gedeponeerd. Op aanraden van wethouder J. Postma
begonnen de twee gegadigden met overleg om te kijken of het niet mogelijk was om samen te
werken. Uitgangspunt was dat de ORCA onder de hoede van de OSU de Castricumse uitzendingen
moest gaan verzorgen. Vrijwilligers van de ORCA konden daartoe worden opgenomen in het
bestuur en de programmaraad van de OSU. Inmiddels zijn er vier gesprekken geweest die niet
tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Eigen studio

Struikelblok tijdens het eerste overleg was de wens van de initiatiefnemers van ORCA om
een eigen studio in Castricum te krijgen. Deze faciliteiten zouden dan door de OSU worden
verzorgd. Voor de OSU bleek een tweede vestiging uiteindelijk te duur in verhouding tot
het aantal uren dat werd uitgezonden. Tevens speelde volgens secretaris J. Westermaat van
de OSU mee dat door een tweede vestiging het overzicht en de controle moeilijker zouden
worden. ,,De OSU heeft daarom nee gezegd'', aldus Westermaat.
Ondertussen was de ORCA op zoek gegaan naar alternatieven. De Radio-omroep Duin en Bosch
(RODEB), de omroep van het gelijknamige ziekenhuis in Castricum, gaf ORCA toestemming om
haar studio te gebruiken. Volgens Westermaat heeft het bestuur van Duin en Bosch,
eigenaar van de studio, dat echter nooit bevestigd. Tijdens het laatste gesprek, afgelopen
vrijdag, stelde ORCA voor om uit die studio eigen programma's te verzorgen en tevens een
deel van het programma van de ziekenomroep RODEB over te nemen. Ook op dat voorstel heeft
de OSU nee gezegd. Volgens Westermaat zouden de kosten om op de kabel te mogen, 2500
gulden per maand, dan te hoog worden. Daarbij had de OSU geen behoefte aan de universele
muziekprogramma's van de RODEB. ,,De OSU kan zelf in die programma's voorzien. We zijn
daarom als goede vrienden uit elkaar gegaan'', aldus de secretaris.

Verdubbeld

Indien Castricum aan het uitzendgebied wordt toegevoegd wordt het aantal mensen dat de
programma's van de OSU kan ontvangen nagenoeg verdubbeld. In mei voorzag Westermaat nog
wel wat problemen op het personele vlak. Op het ogenblik kan de OSU de uitbreiding wel
aan. Na het overleg hebben ongeveer twintig vrijwilligers van de RODEB laten weten niet
tevreden te zijn met het Castricumse initiatief. Zij hebben zich vervolgens bij de OSU
aangemeld, die daarmee genoeg mankracht heeft.
Volgens Westermaat wil de OSU Castricum nog steeds graag 'inlijven', maar dan wel vanuit de
eigen studio, met aparte teams voor Uitgeest en Castricum. ,,Als blijkt dat we moeten
uitbreiden dan is het niet uitgesloten dat daarvoor een Castricumse locatie wordt gekozen,
maar zover is het nog niet. De OSU is van plan te gaan werken met een zogenoemd gesplitst
kanaal. Op hetzelfde moment kan het station dan een sportprogramma voor Uitgeest en een
ander sportprogramma voor Castricum uitzenden.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Kabeltelevisie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 10-1-8
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 januari 2023