Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12959
 
Titel : Maandtarief voor kabel-tv in Castricum snel hoger
Auteur :
Datering : 06 december 1984
Beschrijving : CASTRICUM - De kabeltelevisie-kijker in de gemeente Castricum staat een flinke verhoging
van het abonnementsgeld te wachten. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel van
B en W om de verrekeningsperiode op twee jaar te bepalen, dan zal het maandtarief voor
ontvangst van vier buitenlandse zenders zal per 1 januari 1985 met f 2,40 worden verhoogd
tot f 17,95.

De aanpassing van het tarief wordt veroorzaakt door drie kostenverhogingen voor de
exploitant van de Centrale Antenne Inrichting , de NV Casema. Allereerst is er de
jaarlijkse, met de gemeente overeengekomen tariefsaanpassing van 6 % voor volledige dekking
van de kapitaalslasten.
Doordat de exploitatielasten, gezien de ontwikkeling van de indexcijfers, niet worden
aangepast, bedraagt deze contractuele aanpassing 4,5 %.
Een andere kostenverhoging - a f 0,25 - wordt veroorzaakt door de (proef-)doorgifte van de
satellietprogramma's Sky Channel en TV 5. Daarnaast is onlangs met de BUMA overeenstemming
bereikt over de auteursrechten, waarvoor van 1 juli 1984 tot 1 juli 1987 een bepaalde
vergoeding dient te worden betaald.
Deze vergoeding bedraagt in het geval Castricum f 1,17 inclusief btw en geldt dus met
terugwerkende kracht tot 1 juli 1984. Over het afgelopen half jaar is derhalve betaling verschuldigd.

Tekorten

Het college van B en W is met NV Casema van mening dat de vergoeding zo snel mogelijk moet
worden doorberekend aan de abonnee, ook om flinke exploitatietekorten te voorkomen. Gelet
op de incassomethodiek kan de doorberekening per 1 januari 1985 een feit zijn, alleen dient
ook de naheffing over het tweede halfjaar van 1984 te worden doorberekend.

Hierbij kan gekozen worden tussen perioden van een of twee jaar. Wordt voor het laatste
gekozen, dan bedraagt de maandelijkse naheffing per 1 januari f 1,49. Uiteindelijk zal de
auteursrechtelijke vergoeding dan op f 1,17 per abonnee per maand worden gebracht.

In hetzelfde voorstel aan de raad vragen B en W om voortaan belast te worden met de
uitvoeringsaspecten van de tarievenaanpassing. Tot dusver werd de gemeenteraad jaarlijks
om goedkeuring van deze contractueel vastgelegde aanpassing gevraagd.

Omdat het contract tussen gemeente en NV Casema een gedetailleerde uitwerking van de wijze
van tariefsvaststelling omvat, vindt het college dat voortaan kan worden volstaan met zijn
beoordeling.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Kabeltelevisie
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 10-1-3
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 januari 2023