Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12912
 
Titel : Jeugdraad krijgt krediet voor halfpipe en hangplek
Auteur :
Datering : 15 februari 1999
Beschrijving : CASTRICUM - Weinig lijkt de aanleg van een skateboardbaan en een Jongeren Opvang Plek (JOP)
in Castricum nog in de weg te staan. Het plan is opgesteld door jongeren zelf,
vertegenwoordigd in de Jongeren Advies Raad, en ook het draagvlak onder raadsleden is
groot.

Zij reageerden positief op de locatie (De Bloemen) en zijn bereid om 136.000 gulden
beschikbaar te stellen voor een halfpipe en een opvangplek. Dat laatste bestaat uit een
aantal zitbanken en een afdakje.
Toch is niet iedereen blij met het plan. Zoals C. Castricum van Sportcentrum De Bloemen.
,,Ik ben niet tegen een skateboardbaan met opvangplek, maar vrees dat niet de goede plaats
is uitgekozen. Zo'n baan trekt ook jongeren aan die niet skaten, maar wel voor overlast
zorgen.'' Castricum pleit voor een andere plek, waar meer toezicht mogelijk is.
Het college brengt daar tegen in dat er voorheen ook al een skateplek aan De Bloemen
stond. Die was verouderd en moest vorig jaar wijken. Wethouder B. Meijer gaf de Jongeren
Advies Raad (JAR) toen de opdracht om een plan op te stellen.
,,Het is niet zo dat we een plek creeeren om overlast tegen te gaan'', stelt Meijer
resoluut. ,,We maken een voorziening voor jongeren. Punt. Maar dat neemt niet weg dat we
niet gaan bestuderen hoe we mogelijke overlast kunnen tegengaan, bij voorbeeld door inzet
van stadswachten.''
R. Winterberg van de JAR sluit niet uit dat de skatebaan vandalen aantrekt. ,,Maar dat kan
op iedere locatie gebeuren. We moeten zien of dat door toezicht tegen gegaan kan worden.
De skatebaan zelf wordt gemaakt van beton of metaal en is dus goed bestand tegen
vandalisme.''
Een betere plek is volgens hem niet mogelijk. ,,Het is een bekende locatie, vroeger stond
de skatebaan daar ook al'', zegt Winterberg. ,,Ook is er weinig bebouwing, dus omwonenden
zullen weinig last hebben van de jongeren.''
Naast de halfpipe had de jongerenraad ook graag gezien dat er een funbox gebouwd wordt op
die plek. Dat is vooralsnog niet mogelijk, omdat de financien het niet toe laten en het
Jac. P. Thijssse College op die plek mogelijk een gymnastiekzaal krijgt. Winterberg: ,,Dat
vinden we wel jammer, maar misschien dat het ooit wel lukt, als de gymzaal er niet komt.
Maar wij zijn al tevreden met het plan zoals het er nu uitziet.''

De skatebaan met JOP is het eerste concrete resultaat van de jonge politici. De jeugdraad
is in 1997 ingesteld en heeft zo'n anderhalf jaar nodig gehad om zich in te werken. In de
loop van vorig jaar werden werkgroepen ingesteld die zich bezig gingen houden met diverse
onderwerpen, zoals jongerenhuisvesting en de plaatsing van de JOP.
De JAR wordt nauw bij de uitvoering van het project betrokken, volgens de wethouder. Zij
krijgt een stem in de definitieve inrichting van het speelterrein en de aanleiding van de
JOP. Ook wordt een informatie-avond gehouden, maar eerst moet aan het einde van de maand de
gemeenteraad een definitief besluit nemen.

1 Zwart wit foto maakt deel uit van her artikel.
Op deze plek moet de nieuwe skatebaan en hangplek komen te staan.

Foto Kees Blokker

 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Bloemen, de
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Jongeren
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 9-7-29
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 januari 2023