Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12905
 
Titel : Fracties willen snel jeugdbeleid
Auteur :
Datering : 13 maart 1998
Beschrijving : CASTRICUM - Er moet snel een duidelijk jeugdbeleid in Castricum komen, dat stelden de
fracties woensdagavond tijdens de vergadering van de commissie welzijn. Daarin werd het
rapport 'Preventief jeugdbeleid' besproken. In dit in januari gepubliceerde boekwerk staan
allerlei aanbevelingen om tot een goed beleid op dit gebied te komen.
De commissieleden werden aangehoord door vertegenwoordigers van diverse welzijnsinstellingen
die zich op de publieke tribune hadden genesteld. Het college van b en w, de fracties en
deze vertegenwoordigers zijn het erover eens dat er in de nabije toekomst een
multifunctioneel gebouw moet komen, waarin allerlei instellingen gehuisvest kunnen worden.
Jongerencentrum De Bakkerij krijgt een voorname plaats in dit gebouw. Het huidige onderkomen
aan het Bakkerspleintje verdwijnt. Al maakte wethouder J. van Hemert van Castricum Aktief
duidelijk dat het voor hem geen probleem is als het jongerencentrum nog een jaar op deze
plek blijft.

Het multifunctionele gebouw vormt dus een belangrijk onderdeel van het toekomstige
jeugdbeleid. Burgemeesters en wethouders stelden voor 25.000 gulden te besteden aan een
programma van eisen waaraan zo'n gebouw moet voldoen. GroenLinks en D66 vonden dit een
goed idee, de andere commissieleden wilden dit voorstel nog nader bespreken met hun
partijgenoten. De fracties waren het er wel over eens dat het rapport een goede basis is
voor een nog te vormen jeugdbeleid.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Jongeren
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 9-7-22
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 januari 2023