Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12903
 
Titel : 'Nieuw jongerencentrum moet plaats krijgen in multifunctioneel gebouw'
Auteur :
Datering : 14 januari 1998
Beschrijving : CASTRICUM - Jongerencentrum De Bakkerij in Castricum functioneert niet goed genoeg. Het
huidige onderkomen moet daarom door de gemeente worden opgeknapt, totdat er een nieuwe
voorziening is gerealiseerd. De huur van De Bakkerij wordt verlaagd en binnen een paar jaar
moet er een multifunctioneel welzijnscentrum verrijzen, waarin een nieuw jongerencentrum
een plaats krijgt.

Deze aanbevelingen doet het onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. Die heeft in opdracht van de gemeente Castricum een rapport opgesteld, dat een
aanzet moet geven tot een nieuw jeugdbeleid. Dit boekwerk wordt vanavond besproken door de
leden van de commissie Welzijn.
Dat De Bakkerij niet goed functioneert, zou bijvoorbeeld blijken uit het feit dat de
leeftijdscategorie waartoe de bezoekers behoren, te hoog is. De meeste bezoekers zijn
ouder dan zestien jaar en horen bij de 'gemakkelijk te bereiken, alternatieve groep die
zich sowieso minder thuis voelt in het commerciele circuit'. Dit alles zou overigens te
wijten zijn aan ondermeer de slechte huisvesting en het beperkte budget.

Verder vinden de onderzoekers dat de jongerenwerkers teveel bezig zijn 'binnen de muren
van de instelling'. ,,Er is weinig contact met de jongeren die niet in het centrum komen
en met organisaties en instellingen die zich ook op jongeren richten'', schrijven de
opstellers. Vertegenwoordigers van De Bakkerij ontvingen het rapport gisteren en hebben
nog geen reactie kunnen geven.

Het bureau vindt dat de jongerenwerkers zich nog maar tien uur per week mogen bezighouden
met de exploitatie van het centrum. De rest van de tijd moet benut worden om nieuwe
activiteiten te starten en een jongere en andere doelgroep te bereiken. He bestuur van
De Bakkerij zou ook uitgebreid kunnen worden met vertegenwoordigers van bijvoorbeeld de
gemeenschapsraad, het voortgezet onderwijs en de gemeente. Er moet bovendien een
banenpooler worden aangesteld die als beheerder van De Bakkerij kan fungeren.

Het multifunctioneel gebouw dat er over een paar jaar moet komen kent een grote zaal die
voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. Daar kunnen eventueel ook optredens van
popgroepen plaats hebben. Het gebouw moet ook plaats bieden aan andere instellingen, zodat
er bijvoorbeeld ook cursussen gegeven kunnen worden. Het bureau vindt dat de gemeente de
komende twee jaar moet gebruiken om het centrum te realiseren.
De toekomst van het jongerencentrum De Bakkerij vormt al lange tijd een heet hangijzer
binnen de Castricumse politiek. Het huidige onderkomen aan het Bakkerspleintje wordt
gesloopt en nog altijd is niet duidelijk waar het jongerencentrum naartoe moet verhuizen.
Wethouder J. van Hemert (Castricum Aktief) van welzijn verklaarde steeds dat daar pas na
voltooiing van het rapport over beslist moet worden.
De commissievergadering vanavond in het gemeentehuis begint om 19.30 uur. Het rapport ligt
vier weken ter inzage op het gemeentehuis, en vier weken is er inspraak mogelijk. Op
26 januari neemt het college van b en w een voorlopig standpunt in.

1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Met dergelijke posters pleitten klanten van De Bakkerij voor behoud van dit Castricumse
jongerencentrum.

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Jongeren
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 9-7-20
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 januari 2023