Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12896
 
Titel : Jongeren Advies Raad adviseert over jeugdbeleid
Auteur :
Datering : 28 februari 1997
Beschrijving : CASTRICUM - Wie de groep gaat begeleiden en hoe dat moet gebeuren, is nog niet geheel
duidelijk, maar Castricum krijgt in elk geval een Jongeren Advies Raad. Daartoe besloot de
gemeenteraad gisteravond met unanieme stemmen. Een van de eerste taken van de raad wordt
het adviseren bij de totstandkoming van een integraal jongerenbeleid. Voor het onderzoek
naar dit beleid wordt een extern bureau ingeschakeld.

De raadsleden waren zonder uitzondering tevreden over het instellen van een Jongeren
Advies Raad, door de wethouder aanvankelijk gepresenteerd als Jongeren Advies Groep. ,,Wij
pleiten er met klem voor om dit een raad en niet een groep te noemen'', betoogde VVD'er
B. Tempelman. ,,Op die manier is er gelijkschakeling met soortgelijke instanties als
seniorenraad en sportraad.'' De andere fracties ondersteunden dit verzoek, waarna
wethouder J. van Hemert zich zonder slag of stoot gewonnen gaf.
Meer discussie leverde de vraag op hoe de nieuwe jongerenraad moet functioneren. Het
college ziet graag dat de begeleiding het eerste jaar in handen komt van de
Gemeenschapsraad, maar de meerderheid van de raad oordeelde anders. ,,Laat ambtenaren die
begeleiding verrichten'', vond Th. Rouwhorst (D66). ,,De gemeenschapsraad moet alleen
incidenteel helpen, verder moet de raad zelfstandig werken.'' GroenLinks en VVD vielen hem
bij.

Van Hemert verzekerde dat de jongeren altijd een beroep kunnen doen op ambtenaren, maar
vond begeleiding door de gemeenschapsraad toch wenselijk. Besloten werd hier in de
eerstkomende commissievergadering nog eens wat verder over door te praten. De Jongeren
Advies Raad zal hooguit negen leden gaan tellen in de leeftijd van vijftien tot ongeveer
tweeentwintig jaar. Gestreefd wordt naar een groep met heel diverse achtergronden.

Onderzoek

De eerste taak voor de kersverse jongerenraad ligt al op hen te wachten. De gemeenteraad
ging namelijk, alweer unaniem, akkoord met het voorstel om de komende tijd onderzoek te
laten verrichten naar integraal jeugd- en jongerenbeleid. Dit moet alle facetten omvatten:
welzijn, onderwijs, huisvesting, arbeid, ghezondheidszorg enzovoort. Aan de hand van de
resultaten van het onderzoek wil de gemeente Castricum een samenhangend jongerenbeleid
ontwikkelen dat is toegesneden op de behoeften van jongeren.

Eensgezind stemde de raad in met het aangekondigde onderzoek. Verschillende fracties
maakten zich echter zorgen over de consequenties voor het open jongerenwerk. ,,De
wethouder vindt dat het jongerencentrum maar even moet wachten tot er duidelijkheid is
over toekomstig beleid. Maar dat kan niet. Als de Bakkerij sluit, hebben deze jongeren
geen huisvesting meer'', merkte R. Beens (GroenLinks) op. ,,Het onderzoek mag niet als
excuus dienen om nieuwe huisvesting voor de jongeren op de lange baan te schuiven'', vond
ook Rouwhorst. Wethouder Van Hemert weigerde echter hierop in te gaan. ,,De Bakkerij staat
niet op de agenda. Ik laat me dus ook niet uit mijn tent lokken. Wij doen onderzoek naar
vervangende huisvesting, meer zeg ik er nu niet over.''

In de pauze kwamen G. Verhoef en W. Markwat van de omstreden maaltijdenwinkel Family nog
langs met een schaal hartige hapjes. ,,Wij willen daarmee aangeven dat wij nog steeds op
plezierige wijze met elkaar willen omgaan'', aldus Markwat. Zijn hapjes vonden echter
bitter weinig aftrek. ,,Zolang dat conflict niet uit de wereld is, ga ik niet lekker
hapjes van Family staan eten'', verkondigde M. Bijvoet (VVD) principieel.

1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De fraaie snackschaal die W. Markwat (links) en G. Verhoef (rechts) van maaltijdwinkel
Family de raadsleden voorhielden, vond weinig aftrek. Alleen burgemeester J. Schouwenaar
(2e van rechts) tastte toe, terwijl F. Weda van Castricum Aktief duidelijk in dubio stond.

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kenemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Jongeren
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 9-7-13
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 januari 2023