Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12895
 
Titel : Veel enthousiasme politiek voor aandacht jeugdbeleid
Auteur :
Datering : 13 februari 1997
Beschrijving : CASTRICUM - Het is vrijwel zeker dat de gemeente Castricum al op korte termijn een
jeugdadviesraad (JAR) krijgt. Op iets langere termijn is tevens een breed onderzoek te
verwachten ter voorbereiding op een 'integraal jeugdbeleid'. Beide voorstellen van B en W
werden gisteren enthousiast ontvangen tijdens de vergadering van de commissie Welzijn. De
raad moet beide voorstellen eind van deze maand overigens nog wel goedkeuren.

De enige kanttekeningen die de uiteenlopende fracties gisteren hadden, betroffen vooral de
samenstelling van de in te stellen jeugdadviesraad. B en W gingen ervan uit dat de
leeftijd van de vijf tot acht leden van de raad tussen de 16 en 22 jaar zou moeten
schommelen. Te oud, oordeelden vrijwel alle commissieleden. Immers, ook de mening van
bijvoorbeeld 12-jarigen moet tellen, terwijl inschakeling van jongelui ouder dan 18 jaar
wat praktische bezwaren kan hebben: die studeren veelal en hebben daardoor weinig tijd
over voor deelname aan een jeugdraad. Uiteindelijk bleek een meerderheid van de commissie
meer te voelen voor een leeftijdsbegrenzing van 14 tot en met 18 jaar.

Evenwichtig

Ook de achtergrond van de jongeren bleek punt van discussie. Wethouder J. van Hemert gaf
aan dat het niet de bedoeling is dat de leden van de jeugdraad afgevaardigden zijn van
instanties als bijvoorbeeld De Bakkerij of de GGD, hoezeer dergelijke instellingen ook te
maken hebben met de doelgroep. F. Weda (Castricum Aktief) brak nog wel een lans voor een
evenwichtige opbouw van de raad. Dus: evenveel meisjes als jongens, een mooie verdeling
naar leeftijd en naar scholieren, werkenden en niet-werkenden. Van Hemert vond dat wel wat
veel gevraagd. ,,Volgens mij zal het zonder een dergelijk eisenpakket al moeilijk blijken
om acht of negen deelnemers te vinden die kundig en gemotiveerd zijn.''

Klankbord

B. Tempelman (VVD) en mevrouw M. Beens (GroenLinks) voelden niet veel voor een begeleiding
door de Stichting Gemeenschapsraad alleen, zoals voorgesteld door het college. Tempelman:
,,Een jeugdraad moet op ambtelijke steun kunnen rekenen en veel meer zijn dan alleen een
klankbord. Er moet gevraagd en ongevraagd advies gegeven kunnen worden.'' En Beens: ,,De
jeugdadviesraad zoals die wordt voorgesteld staat veel te ver van het gemeentebestuur
af.''
Mevrouw A. Ruijter (D66) tenslotte, bepleitte dat vooral wordt geluisterd naar de jongeren
zoals zij zijn. ,,Die zien dingen op hun eigen manier, beleven dingen op hun eigen manier en
zeggen dingen op hun eigen manier. Dat moeten we niet proberen te veranderen, daar moeten we
ons voordeel mee doen!''

1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
B. Tempelman: ...ambtelijke steun...
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kenemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Jongeren
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 9-7-12
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 januari 2023