Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12890
 
Titel : Politieke aardbeving door scholierenspel 'raad de raad'

Jongeren willen invoering TMF op kabel
Auteur :
Datering : 06 februari 1997
Beschrijving : CASTRICUM - Een bescheiden politieke aardverschuiving voltrok zich gisteren in Castricum.
Daar mochten een kleine zestig leerlingen uit twee havo-4-klassen van het Jac.P. Thijse
College bepalen welke raadsleden in welke politieke fractie thuishoorden. Om vervolgens
zelf op de raadszetels plaats te nemen en een plan-voor-jongeren te lanceren. Met de
gemeente is afgesproken dat dit plan: de invoering van The Music Factory (TMF) op de
kabel, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Daarover moet echter nog wel worden
onderhandeld met kabelexploitant Casema en met de omringende gemeenten.

De leerlingen waren bij de gemeente te gast om meer te leren over het werk dat politici,
ambtenaren en belangengroeperingen doen. Het Jac.P.Thijsse College had twee specifieke
groepen scholieren afgevaardigd: leerlingen met economie en handel in hun pakket, en met
vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. En uiteraard maatschappijleer, waar velen
gisteren hun voordeel mee deden. Vooral tijdens het spelletje 'raad de raad', dat voor
verrassende wendingen zorgde. Verdeeld in vijf groepjes, gingen de scholieren in conclaaf
met vier raadsleden en een wethouder. Aan de hand van slinkse vragen moesten zij erachter
zien te komen van welke partij de politici waren.

Uitvalsweg

Na dit op kleine schaal te hebben vastgesteld, kwamen 'bestuurders' en scholieren bijeen in
de raadszaal om het kunstje nog eens 'in het groot' te herhalen. Daarbij bleef geen
onderwerp onaangeroerd. Zo wilden de jongens en meisjes weten hoe de verschillende
fracties tegenover een rand- of uitvalsweg voor Castricum staan. Ook werd gevraagd wat de
heren en dames politici eigenlijk van het drugsbeleid vinden en wat hun partijen aan
jongerenwerk doen. En een hele slimme leerling vroeg of de fracties iets voelden voor een
referendum (stokpaardje van D66) over IJpoort, het plan voor een buitengaatse luchthaven
voor de kust van Wijk aan Zee.
De antwoorden waren nu eens opmerkelijk, dan weer obligaat, soms opportunistisch en een
enkele keer - voor veel leerlingen althans - onbegrijpelijk. Zo smeedde F. Weda
(Castricum Aktief) het ijzer toen het heet was. ,,Wat onze fractie voor de jeugd doet? We
hebben ons sterk gemaakt voor The Music Factory op de kabel.

We weten dat de jeugd die zender graag ziet en vinden dat kabelexploitant Casema daarnaar
moet luisteren.'' Om vervolgens een motie uit te delen onder de toehoorders, waarmee zij
hun stem kunnen laten klinken.

'Integraal'

Een beetje ingewikkeld was de uitleg van CDA'er J. Meppelink over het jeugdwerk van zijn
fractie. Hij hamerde maar steeds op het belang van een 'integraal jeugdbeleid, zonder dat
helemaal duidelijk werd wat dat nu helemaal is. Wethouder J. van Hemert (Castricum Aktief)
lichtte een tipje van de sluier op door te zeggen dat 'integraal jeugdbeleid veel meer is
dan wat harde muziek', maar mevrouw M. Beens (GroenLinks) moest eraan te pas komen om het
echt wat duidelijker te maken. ,,In Castricum bestaat geen samenhangend jongerenbeleid.''
En ze wilde ook nog wel wat concreter worden. ,,Mijn fractie wil graag een nieuw
jongerencentrum, dat ook geschikt is voor tieners. En je moet er ook veilig kunnen
komen.''
Slot van het lied was dat de leerlingen de politieke kleur van de dames en heren mochten
raden. Dat lukte over het algemeen aardig, zij het dat Weda opeens van de PvdA was en
Van Hemert van D66. De wethouder: ,,Ik moet eerlijk bekennen dat ik in het verleden lid
ben geweest van D66.''

Plan indienen

's Avonds mochten de scholieren zelf aan de slag om eens aan den lijve te voelen hoe een
raadslid te werk gaat. Vier partijen vormden zich die ieder een plan mochten indienen tot
een bedrag van 2.500 gulden. De gekozen onderwerpen bleken zeer divers, van een veiliger
fietspad naar school tot een pagina op de kabelkrant waarop 's ochtends vroeg de
uitvaluren van de drie Castricumse4 middelbare scholen werden vermeld. Uiteindelijk, na
verschillende stemmingen, een schorsing en het sluiten van een verbond met de indieners
van plan 2(uitvaluren op de kabel), won de partij die met het voorstel kwam om te proberen
TMF op de Castricumse kabel te krijgen.

De exploitant van deze muziekzender heeft beloofd de jongeren, als het lukt om op de
IJmondse kabel te komen, een groot feest te zullen aanbieden. Ook is promotiemateriaal
toegezegd waarmee de scholieren gaan proberen de omringende gemeenten en Casema zelf over
de streep te krijgen. Aangezien dit plan de gemeente dus geen geld kost, kon ook plan twee:
uitvaluren op teletekst gehonoreerd worden. Het college zal zich hard maken om beide
plannen zo snel mogelijk uit te voeren.

1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Met vuur verdedigde Trudy van der Hulst het plan van haar partij om busroute 179 een extra
halte vlak bij het Jac.P.Thijse College te geven. Zij kreeg echter bar weinig steun van de
andere 'fracties'.

Foto Ronald Goedheer

Origineel van de zwart wit foto.

RONALD GOEDHEER
f o t o g r a f i e
Dr. Bonstraat 26 1566 KX Assendelft
tel./fax 075-6214626
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Jongeren
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 9-7-7
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 januari 2023