Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12889
 
Titel : Motie jeugdraad test politieke ruggegraat
Auteur : Jurriaan Geldermans
Datering : 01 november 1996
Beschrijving : Hoewel nog niet eens ingesteld, trekt de Castricumse jeugdadviesraad nu reeds diepe sporen
in het politieke veld. Tijdens de begrotingsvergadering die afgelopen maandag in Castricum
werd gehouden, moest er al een motie van VVD en PvdA aan te pas komen om de instelling van
een jeugdadviesraad erdoor te krijgen. Een motie die door een meerderheid van de raad werd
aangenomen. Een motie ook waar welzijnswethouder J. van Hemert (Castricum Aktief) - tot
verbazing van velen - voor stemde. Die verbazing was begrijpelijk, omdat Van Hemert
voorafgaand aan de stemming had aangegeven hoe hij de motie interpreteerde: hij wil twee
jongeren laten proefdraaien in de adviescommissie welzijnsbeleid, tegelijkertijd tien
landelijke pilotprojecten met jeugdraden afwachten en op basis van al die uitkomsten
beslissen over de instelling van zo'n raad.

Interpretatie

Naar de letter biedt de motie daartoe ook wel de ruimte. Die verzoekt het college immers
om 'op korte termijn met voorstellen te komen tot het instellen van een jeugdadviesraad,
respectievelijk de diverse mogelijkheden daartoe te onderzoeken'. Het was Van Hemerts
eigen fractie, Castricum Aktief, die tijdens de begrotingsvergadering al vraagtekens
plaatste bij de interpretatie van de wethouder: konden VVD en PvdA zich wel vinden in de
vertaling van Van Hemert, of gaat de motie aanzienlijk verder? Het antwoord van VVD en
PvdA was duidelijk: de motie neemt geen genoegen met het voorzichtige stappenplan van het
college en wil meer haast zetten achter de vorming van een jeugdadviesraad. Met als gevolg
dat Castricum Aktief - dat zich dacht te scharen achter de mening van de eigen wethouder -
tegen de motie stemde.
Des te opmerkelijker was het dat Van Hemert zelf voor stemde. Tijdens de reguliere
raadsvergadering van afgelopen woensdag werd duidelijk waarom: ondanks het antwoord van
VVD en PvdA op de vragen van Castricum Aktief, hield Van Hemert vast aan zijn persoonlijke
interpretatie van de motie. Daarmee gaat de wethouder echter wel voorbij aan de geest van
de motie en - ernstiger - aan de wens van de meerderheid van de raad. En dat is geen
'misverstandje'. Immers, als VVD en PvdA de persoonlijke vertaling van Van Hemert wel
zouden hebben goedgekeurd, dan had de motie moeten worden ingetrokken, zoals tijdens
diezelfde begrotingsvergadering met twee andere moties gebeurde. Met andere woorden: door
over de jeugdraadmotie te stemmen, geeft Van Hemert impliciet aan dat hij weet dat zijn
interpretatie afwijkt van die van de indieners.

Goed fatsoen

Op zich heeft het college van burgemeester en wethouders volstrekt het recht om een
raadswens naast zich neer te leggen. Als dat tenminste geschiedt volgens de regels van
goed fatsoen en dus onderbouwd wordt met argumenten. Het gewicht van die argumenten
bepaalt het verdere scenario: de raadsmeerderheid legt zich alsnog bij het
collegestandpunt neer, de raad stuurt de wethouder via een motie van wantrouwen naar huis
of zegt zelfs het vertrouwen op in het voltallige college.
Tot op heden is niets van dit alles gebeurd. Fractievoorzitter B. Tempelman miste woensdag
duidelijk killersinstict, toen hij zei 'te hopen en te verwachten dat de wethouder zo
dicht mogelijk bij de geest van de motie blijft'. PvdA-voorman E. Meijer ging al een hele
stap verder door in ieder geval klip en klaar te stellen dat 'de wethouder een motie naast
zich neerlegt'. Dat het in de politieke arena bijna verplichte vervolgscenario niet aan de
orde kwam, lag aan het feit dat het een motie betrof uit een vorige raadsvergadering,
waarvan de notulen bij de volgende bespreking nog niet zijn goedgekeurd. Zodra die notulen
bij de volgende bespreking wel aan de orde komen, kan het niet anders of de discussie
wordt heropend en de fracties zullen hun politieke ruggegraat moeten tonen.

Schaamte

Rest de vraag of alleen voor Van Hemert politieke beschadiging dreigt of voor het hele
college? Wie afgelopen woensdag goed heeft opgelet, zal neigen naar het laatste. Enerzijds
door bij voorbeeld een spontane reactie van mevrouw M. Bijvoet van de VVD, die hardop
denkend zei dat de kwestie 'aantoont hoe slecht dit college luistert'. Anderzijds ook door
de non-verbale expressie van Van Hemerts collega A. Lamme. Die toonde zich maandag al
uiterst verbaasd over het stemgedrag van zijn buurman-in-het-pluche. Toen hij twee dagen
later de vertaling van Van Hemert nog eens hoorde, kon hij niet anders dan het hoofd
schudden. Langdurig en met iets dat op plaatsvervangende schaamte leek. Daarmee gaf Lamme
in ieder geval aan dat hij niet wenst te worden afgerekend op een standpunt, dat niet door
het college wordt gedeeld.

 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Jongeren
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 9-7-6
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 januari 2023