Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12888
 
Titel : 'Jeugd wil zelf eigen raad om te kunnen meepraten'
Auteur :
Datering : 24 oktober 1996
Beschrijving : CASTRICUM - ,,Zeker met de verhuizing van jongerencentrum de Bakkerij voor de deur, is het
noodzakelijk dat je ook het oordeel van de jeugd kent. En dat leer je alleen maar kennen
door een jeugdraad in te stellen, waarin jongeren zitten uit allerlei hoeken van de
Castricumse samenleving.'' Ugras Civan en Menno Jager (beiden 18 jaar) ijveren al sinds de
zomer voor een eigen raad, die de jongeren in de gemeente een stem moet geven. Dikke kans
dat zij hun inspanningen binnenkort beloond zien, want zowel de VVD als Castricum Aktief
heeft een dergelijke jeugdraad op het verlanglijstje voor '97 staan.

Ugras liep al langer met de wens om de jeugd meer inspraak te geven, maar kon afgelopen
zomer door pure mazzel ook daadwerkelijke stappen nemen. ,,Zoals gebruikelijk zaten we op
een avond in het parkje tegenover de Willem de Rijkelaan. Het viel ons op wat een rotzooi
het er eigenlijk was: overal op het grasveld lagen stukken papier, lege chipszakken en
verfrommelde blikjes. Ik heb toen zo maar ergens aangebeld om een bezem te vragen, waarmee
we de boel konden opruimen. Degene die opendeed was toevallig wethouder Lamme.''
Als goed gemeentebestuurder knoopte Lamme (VVD) een gesprekje aan met Ugras en luisterde
hij naar wat de jongen dwars zat. ,,Hij raadde me aan om onze wensen en voorstellen netjes
op papier te zetten en dat naar hem op te sturen. Dat hebben we vervolgens ook gedaan,
waarna meneer Tempelman van de VVD contact met ons heeft gezocht. Die gaat nu tijdens de
begrotingsvergadering van volgende week een motie voor een jeugdraad indienen.''
Samen met zijn gezworen kameraad Menno en de overige leden van de vriendenclub, besteedde
Ugras vele avonden met discussies aan een jeugdraad. Menno: ,,Een jaar of drie, vier
geleden kwam ik heel veel in de Bakkerij, het jongerencentrum in Castricum. Maar lang niet
alle mensen tussen pakweg veertien en twintig jaar voelen zich aangesproken tot de sfeer
die daar hangt. En dus willen lang niet alle jongeren zich door de Bakkerij laten
vertegenwoordigen.''
Ugras: ,,Degenen die zich daar wel thuisvoelen, hebben weinig contact met andere jongeren.
Het wordt een steeds hechter groepje, dat daardoor nog meer op zichzelf komt te staan.
Het is dus te simpel om na een bezoekje aan de Bakkerij te zeggen dat 'de politiek de
wensen van de jongeren' nu wel kent. Er bestaat in Castricum niet zoiets als 'de
jongeren'. Wel zijn er heel veel verschillende groepjes van jongelui. Die hebben elkaar
misschien gevonden op de sportvereniging of op school, kennen elkaar van de wijk waar ze
wonen of zijn voor mijn part helemaal niet gebonden.''

Bibliotheek

Uit al die geledingen zouden wat Ugras en Menno betreft ongeveer tien vertegenwoordigers
------------------------------------------------------------
Ugras en Menno maken politiek warm voor plan
------------------------------------------------------------
voor een jeugdraad gekozen kunnen worden. Die raad kan zich gevraagd en ongevraagd buigen
over onderwerpen die jongeren aangaan. Van de bouw van een jongerencentrum tot aan de
inrichting van een bibliotheekhoek die is gericht op de jeugd. Menno: ,,We willen helemaal
geen blok aan het been van de gemeente zijn, maar juist helpen om de wensen van de jeugd zo
goed mogelijk over te brengen. Wij weten ten slotte beter dan wie ook wat er binnen onze
eigen club speelt.''
Wethouder J. van Hemert (welzijn) heeft tijdens de laatste vergadering van de commissie
welzijn al aangegeven geen bijzondere voorstander te zijn van een jeugdraad. In de eerste
plaats wil hij een aantal experimenten afwachten dat in het land met jeugdraden wordt
gehouden. Maar er is ook principiele kritiek: ,,Het college vreest dat een dergelijke
topdownbenadering, waarbij de gemeenten de jeugd iets van bovenaf oplegt, de jongeren
kopschuw maakt'', aldus Van Hemert.
Ugras: ,,Dan draait de wethouder het om. De gemeente komt niet naar ons toe met het
voorstel voor een jeugdraad, maar andersom! Wij zijn toch van de zomer naar wethouder
Lamme gestapt met dit idee?!''

Wie meer wil weten over het idee van een jeugdraad, kan bellen met Ugras Civan (657 014)
of met Menno Jager (654 816).

1 Zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Ugras Civan (links) en Menno Jager hebben een half jaar geleden het plan voor een
jeugdraad aangedragen bij de politiek.

Foto Kees Blokker

Origineel van de zwart wit foto.

KEES BLOKKER FOTOJOURNALIST
-------------------------------------------------
DATUM 22 OKT. 1966
ONDERWERP: jeugdraad Castricum
-------------------------------------------------
Wijk aan Duinerweg 46 1944 TW Beverwijk
tel. (0251) 252649 fax (0251 246883)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Jongeren
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 9-7-5
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 januari 2023