Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12884
 
Titel : Jac. P. Thijsse genoemd als locatie jongerenhuisvesting
Auteur :
Datering : 17 juni 1995
Beschrijving : CASTRICUM - Bestuur en gemeenteraadsfractie van GroenLinks-Castricum onderzoeken de
mogelijkheden om het oudste deel van het huidige Jac. P. Thijsse College te bestemmen voor
jongerenhuisvesting. Op woensdag 28 juni wordt er in dat kader een openbare bijeenkomst
belegd waarvoor alle belanghebbenden en belangstellenden worden uitgenodigd.

De basis van het onderzoek is gelegd tijdens de openbare fractievergadering van GL op
25 april. De aanwezigen constateerden toen dat er in Castricum te weinig wordt gedaan aan
huisvesting voor jongeren. Zij baseren zich hierbij onder andere op een onderzoek dat
enkele jaren geleden door de beide woningbouwverenigingen en het gemeentebestuur is
gehouden. De GroenLinks-fractie beloofde op dit punt actie te ondernemen.
Een aantal van de insprekers bij de plannen voor een nieuwe bestemming van het
schoolterrein in Bakkum pleit voor handhaving van het gedeelte van de gebouwen die vroeger
behoorden tot de Centrale Openbare Lagere School. Dit gedeelte, dat dateert uit de jaren
dertig en een geheel vormt met de ernaast liggende onderwijzerswoning, is van bijzondere
architectonische waarde. Ook de stedebouwkundige, die in opdracht van het gemeentebestuur
een plan maakt voor de herbestemming van het terrein, constateert dat er sprake is van een
'markante verschijningsvorm en een architectuur die karakteristiek is voor de periode
waarin de school is gebouwd''. Voor GroenLinks, die het behoud van dit bijzondere gebouw
in haar verkiezingsprogramma heeft staan, was dit aanleiding om behoud en
jongerenhuisvesting te combineren.
Inmiddels is met een groot aantal geinteresseerde particulieren en instellingen contact
gelegd. Daaronder bevindt zich een architect die zich gespecialiseerd heeft in de
herbestemming van schoolgebouwen tot woningen. Een bekend voorbeeld van zijn hand is het
gebouw van de voormalige 'Bisschoppelijke Kweekschool' in Beverwijk, beter bekend als het
PA-gebouw. Daarin bevinden zich nu vijftig wooneenheden. De architect heeft beloofd dat
tijdens de bijeenkomst van 28 juni de resultaten van de eerste verkennende studie
beschikbaar zijn.
Degenen die geinteresseerd zijn in het onderwerp en graag het programma van de bijeenkomst
willen ontvangen, kunnen contact opnemen met het secretariaat van GroenLinks. De
bijeenkomst zelf begint om 20.00 uur in de aula van het Jac.P.Thijsse College in Bakkum.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk : Bakkummerstraat
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Jongeren
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 9-7-1
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 januari 2023