Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12632
 
Titel : Grootscheepse briefkaartenactie voor verhoging uitkeringen

'Iedereen moet van welvaart profiteren'
Auteur : Jacky de Vries
Datering : 10 november 1998
Beschrijving : Gesprek van de week

CASTRICUM - Niet alle Nederlanders hebben kunnen profiteren van de economische groei die
Nederland doormaakte. De mensen die rond moeten komen van een uitkering zijn er niet op
vooruit gegaan. Dat is onrechtvaardig, stellen diverse kerkelijke organisaties en de
vakbond FNV. Die sloten de handen ineen en organiseerden een grootscheepse
handtekeningenactie. Een van de initiatiefnemers is Kor Berghuis van de Gereformeerde
Stichting voor Kerk en Samenleving (GKS) uit Castricum.

De GKS is een stichting die gereformeerden in Noord-Holland wil mobiliseren en stimuleren
op maatschappelijk terrein, in de hoop maatschappelijke problemen op te kunnen lossen.
Berghuis houdt kantoor in het Castricumse ontmoetingscentrum Geesterhage. Op een tafeltje
ligt de briefkaart, die wat hem betreft door zoveel mogelijk Nederlanders wordt ingevuld.
'Welvaart is van iedereen, minimum omhoog!', staat er met dikke letters op.
Wie een kaart heeft ingevuld, kan hem opsturen naar het postadres van het acticomite, dat
door de diverse instellingen is gevormd. Op 3 december worden alle kaarten aangeboden aan
K. de Vries, de minister van sociale zaken.
,,Uitkeringsgerechtigden hebben zolang niet meegedaan in de groei'', verklaart Berghuis
het initiatief. ,,Terwijl de kosten wel zijn gestegen. En ze komen bijna om in de
regelingen, moeten voor alles een beroep doen op de sociale diensten. Nu is het tijd dat
ook de laagste inkomens hun deel krijgen van de opgebouwde welvaart.''

Conferentie

De Castricummer stond aan de wieg van deze actie, samen met de groep Amsterdam tegen
Armoede en de FNV. Het ontstond tijdens de voorbereidingen voor de sociale conferentie die
op 3 december in Rotterdam wordt gehouden. ,,Drie jaar geleden erkende de overheid dat er
armoede een probleem is'', legt hij uit. ,,Om daar beter zicht op te krijgen is
afgesproken dat er elk jaar een conferentie zou plaats hebben van mensen die zich met
armoede bezig houden. Om de derde conferentie van dit jaar voor te bereiden zijn er tal
van bijeenkomsten geweest, waarop het idee werd geboren.''
Aandacht vragen voor wat het armoedevraagstuk heet, daar gaat het om. Veel mensen beseffen
dat er armoede is, maar toch kun je niet stellen dat het onderwerp leeft. ,,Wat wel leeft
is de problematiek bij de ouderen'', meent Berghuis. ,,Veel mensen vinden dat iemand die
levenslang heeft gewerkt, recht heeft op een goede oude dag. Ook alleenstaande moeders met
kind kunnen op sympathie rekenen.''

,,Maar wat de aanpak betreft'', vervolgt hij. ,,Dan krijg je vaak als antwoord dat dat
veel geld kost, geld dat er niet is. Maar natuurlijk kost het veel geld, maar er is ook
jarenlang niets tegen armoede gedaan.'' Een verhoging van het sociale minimum - bijvoorbeeld
door een dertiende maand in te voeren of door het verhogen van de uitkeringen met zo'n negen
procent - zou ongeveer tien miljard gulden kosten, rekende het actiecomite uit. ,,Zo'n
bedrag geven we ook weg om lasten te verlichten, waar weer mensen van profiteren die dat
eigenlijk niet nodig hebben.''

Politiek

Naast deelname van de FNV, is het een actie die voornamelijk wordt gedragen door diverse
kerkelijke instellingen. Tekenend voor de veranderingen die merkbaar zijn binnen de kerk,
die zich tot enkele jaren geleden nauwelijk bezig hield met maatschappelijke vraagstukken.
,,Zo'n actie als deze zou te politiek geweest zijn'', erkent Berghuis. ,,Maar die geluiden
hoor je steeds minder vaak.''
,,Een mooi voorbeeld is de actie tegen de 24-uurs economie'', gaat hij verder. ,,Ruim
achthonderdduizend handtekeningen werden er toen verzameld. De actie die we nu voeren komt
zo'n anderhalf jaar later, en ook dit wordt redelijk goed opgepikt. Er wordt vaak gebeld met
allerlei vragen over de actie.'' Berghuis heeft echter nog geen idee van hoeveel
handtekeningen er al zijn ingezameld.

Een ander bijzonder detail is de samenwerking met de niet-kerkelijke vakbond FNV. ,,Het is
een grote winst dat de twee stromingen elkaar hebben gevonden'', vindt Berghuis. ,,Dat
betekent volgens mij dat de actie breed ondersteund wordt, niet alleen door de kerken.''

De christelijke vakbond CNV doet echter niet mee. ,,Zij staan op zich wel achter de
doelstelling, maar zijn tegen een algemene verhoging'', weet hij. ,,Dat zou te duur zijn.
Zij pleiten voor een verhoging slechts voor bepaalde groepen, zoals ouderen en
alleenstaanden. Maar dat is wat mij betreft moeilijk uitvoerbaar, een structurele verhoging
geeft veel meer zekerheid.''

Sinds 21 september zijn de kaarten door heel Nederland verspreid, via de regionale en
landelijke media en de kerkbladen. ,,De deelnemende organisaties roepen daarnaast zoveel
mensen op aanwezig te zijn bij de overhandiging op 3 december. Al weten we nog niet
precies waar en hoe dat gaat gebeuren. Maar dat is maar een moment, we zullen het onderwerp
blijven aansnijden, telkens weer.''

Maar het blijft de vraag of het helpt. Een werkgroep als de Arme Kant van Nederland roept
al jaren om aandacht voor het armoedevraagstuk, zonder concrete resultaten te hebben
geboekt. ,,Dat is soms frustrerend'', zegt Berghuis. ,,Maar ik weet niet of het echt
zonder resultaat is geweest. Als de werkgroep en andere kerkelijke organisaties er geen
aandacht voor hadden gevraagd,'' was het misschien harder bergafwaarts gegaan. We hebben
het thema in ieder geval levend gehouden en dat is ook belangrijk.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Kor Berghuis is druk doende met de briefkaartenactie om uitkeringen te verhogen.

Foto Ronald Goedheer
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Hulpacties
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-10-15
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 12 oktober 2022