Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12590
 
Titel : Welzijnsplan ondanks kritiek toch aangenomen

Castricum komt niet toe aan besluitingvorming over gft-afval
Auteur :
Datering : 30 november 1990
Beschrijving : CASTRICUM - De Castricumse raad slaagde er gisteravond niet in zich een weg te worstelen uit
de problematiek rond het ophalen van het groente-, fruit- en tuinafval. Een urenlange
discussie leidde tot niet meer dan de conclusie dat maandagavond verder over dit punt
vergaderd moet worden. Meer succes hadden de beraadslagingen over het Welzijnsplan, de
aanzet tot sociale vernieuwing en de instelling van een seniorenraad.

Er kon gisteravond flink wat gelachen worden in Castricum. Een mini-container die bij
D66 associaties met een minirok opriep, twee moties van Castricum Aktief die even zo
vrolijk vijf minuten later weer ingetrokken werden, een leerzaam college over de filosoof
Diogenes en de bevruchting van bejaarden binnen de seniorenraad zorgde voor algemene
vrolijkheid. Dat mocht ook wel, want de collegevoorstellen zelf gaven de raadsleden weinig
aanleiding tot blijdschap.

Vrij unaniem was men in de kritiek op het Welzijnsplan. ,,Het rammelt aan alle kanten'',
constateerde VVD-fractievoorzitter mw. A. de Jong. ,,Belangrijke zaken zijn eruit gelicht
en naar voren geschoven.'' Zij vond steun voor die opvatting bij vrijwel al haar
mederaadsleden. ,,Een kleurloze prijslijst'', vond J. van Hemert (Castricum Aktief).

Moties

Twee moties diende zijn partij in betreffende dit plan, de een over de doorberekening van
loonkosten, de ander over het funktioneren van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Beide
trok men echter even later in toen bleek dat het college zonder slag of stoot toezeggingen
op deze punten deed. Ondanks hun kritiek gingen uiteindelijk toch alle partijen, met
uitzondering van de VVD, accoord met het Welzijnsplan.
Over de instelling van een Seniorenraad was men positiever gestemd. Wel leverde de vraag
of de Stichting Dienstverlening Ouderen nu wel of niet in die raad vertegenwoordigd moet
zijn, pittige discussies op. Besloten werd het maar te proberen en na enige tijd te
evalueren hoe een an ander loopt.

Boos

En zo kwam men, via een korte behandeling van een aanzet tot sociale vernieuwing ('oude
wijn in nieuwe zakken', volgens de meeste partijen) terecht bij het belangrijkste
agendapunt: de gescheiden inzameling van gft-afval. Stuk voor stuk uitten de partijen
kritiek op de handelwijze van het college, zonder daar overigens rechtstreeks de
consequentie van een afwijzing van het voorstel aan te verbinden.
Het verst in haar boosheid ging mevrouw I. Bouman (Castricum Aktief). ,,De wethouder
belooft ons uitstel met een maand en komt dat niet na. Hij is doof voor al onze
kritiekpunten. Van ons wordt nu verwacht dat wij eventjes accoord gaan met een uitgave van
twee miljoen voor minicontainers en daarna dan alles maar aan het college overlaten.
Zoiets kunnen we ons helemaal niet veroorloven, gezien de opstelling van het college tot
nu toe.''
Wethouder Th. Rouwhorst (D66) deed zijn best om deze harde kritiek te weerleggen, maar
slaagde daar niet erg in. ,,Mijn toezegging had betrekking op de invulling van de details.
We moeten nu een besluit tot invoering van rolcontainer voor het gft-afval nemen en dat
kan geen uitstel dulden. Over de details van de uitvoering zoals de maat van de container
en de frequentie van het ophalen kan later nog gesproken worden.''
Vier dagen lang kunnen de raadsleden erover na denken of zij met deze verklaring genoegen
nemen. Maandagavond vergaderen zij verder en zal een beslissing moeten vallen.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Th. Rouwhorst: ''...nu de invoering, later de uitvoering...''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
I. Bouwman: '... wethouder is doof voor kritiek'.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Huisvuil
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-9-24
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 oktober 2022