Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12584
 
Titel : Advertenties en tentoonstelling moeten burger stimuleren

Start van campagne voor bewust omgaan met milieu
Auteur :
Datering : 03 januari 1990
Beschrijving : CASTRICUM - Een grootscheepse advertentiecampagne moet de Castricumse burger er de komende
maanden nog bewuster van maken dat alles wat hij onnadenkend weggooit schadelijk is voor het
milieu. Dat kondigde mevrouw M.J. Postelmans-Blankemeyer, plaatsvervangend wethouder van
milieuzaken, gistermiddag aan tijdens de opening van de tentoonstelling 'Een beter milieu
begint bij eigen deur'. Drie weken lang is deze tentoonstelling te zien in de hal van het
raadhuis.

,,Je wordt weliswaar doodgegooid met het milieu'', erkende milieu-ambtenaar W. Wijnhoven,
,,maar het is dan ook iets zo belangrijks dat je er nooit te veel aandacht voor kunt
vragen.'' Die aandacht vraagt Castricum dit maal in de vorm van een aantal fotopanelen over
het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Deze panelen zijn door het ministerie beschikbaar
gesteld om aan burgers de inhoud van het NMP duidelijk te maken.
Als dit NMP net zo vaag en onduidelijk is als de expositie, dan lijkt er weinig hoop voor
Nederland. Slechts wat foto's van de aardbol en wat fantasierijke maar weinig realistische
ideeen van milieubewuste burgers maken amper duidelijk waar onze regering nu eigenlijk
naar toe wil.

Aanvulling

In Castricum heeft de tentoonstelling echter een bijzonder welkome aanvulling gekregen.
,,Toen wij die panelen hier ontvingen, zeiden we onmiddellijk: 'Dat kun je zo niet
presenteren aan de bevolking; daar is meer bij nodig'. Op basis van de tekst van het NMP
maakte Wijnhoven daarom zelf een aantal extra informatieborden plus een heldere
samenvatting van de belangrijkste punten uit het NMP. Wie met deze samenvatting in de hand
de expositie rondloopt krijgt nu een duidelijk beeld van de zaken die in het milieubeleid
van de komende jaren de aandacht zullen krijgen.
,,Maar iets voor het milieu doen, kan alleen als de burgers zelf zich bewust zijn van de
noodzaak daartoe'', meende wethouder Postelmans in haar openingswoord. ,,Een gemeente kan
nog zoveel activiteiten ontplooien op dit gebied, maar als de mensen het zelf niet
oppakken dan leidt dit tot niets. Daarom zullen we de komende weken een campagne starten
om iedereen nog eens met zijn neus op de feiten te drukken.''

Met deze campagne is Castricum de eerste in de regio die de zaken op deze wijze aanpakt.
In een plaatselijk huis-aan-huisblad zullen negen weken lang wekelijks advertenties
verschijnen. Iedere tekst is volgens hetzelfde stramien opgezet. Boven een tekening van
stervende vissen staat de provocerende tekst: 'Sinds ik die oude medicijnen weggegooid heb
voel ik me een stuk veiliger'. Een begeleidende tekst vertelt dat alleen al in Castricum
jaarlijks 800 kilo medicijnen op onverantwoorde wijze in het milieu terecht komen, met
alle gevolgen van dien.
Soortgelijke mededelingen worden ook gedaan over het weggooien van chemicalien (1000 liter
per jaar), verfresten (7800 kilo), zwerfvuil (25.000 kilo) en andere stoffen.

Door de cynische combinatie van tekst en tekening hoopt men het publiek te motiveren tot
het lezen van de hele advertentie en het daarna voorzichtiger omgaan met gevaarlijke
stoffen.

Daarnaast zullen ook op vele plaatsen in het dorp affiches worden gehangen met als tekst het
motto dat Castricum koos voor haar milieucampagne: 'Een beter milieu begint bij je eigen deur'.

1 zwart foto maakt deel uit van het artikel.
Geestdriftig toont wethouder Postelmans de ontwerpen voor de advertentiecampagne die
binnenkort van start gaat in Castricum.

(Foto Kees Blokker)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Huisvuil
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-9-18
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 oktober 2022