Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12582
 
Titel : 'Takkenroute' duurder dan gewoon inzamelen
Auteur :
Datering : 16 december 1988
Beschrijving : ASTRICUM - Het apart ophalen van takken en ander snoei-afval in Castricum blijkt veel
duurder te zijn dan de vroeger gebruikte methode, waarbij het groen gewoon meegenomen werd
met het huisvuil. Daarom vragen B en W zich af of de huidige 'takkenroute', die eens per
week na telefonisch verzoek het tuinvuil ophaalt, voortgezet moet worden. Om toch een
mogelijkheid te bieden het tuinafval gescheiden aan te bieden, zal het per 1 januari voor
burgers mogelijk zijn iedere zaterdag zelf tuinafval naar de opslagplaats aan de
Schulpstet te brengen. Ook andere soorten vuil zijn hier welkom.

In een notitie begin 1987 pleitte de dienst Gemeentewerken nog voor het gescheiden ophalen
en versnipperen van tuinafval. Dat zou niet alleen beter voor het milieu zijn, maar zou
ook een aanzienlijke kostenbesparing voor de gemeente betekenen. De takken zouden immers
niet meer naar de vuilverbranding hoeven, maar in eigen beheer tot compost verwerkt kunnen
worden.
Inmiddels heeft de ervaring echter uitgewezen dat dit slechts ten dele waar is. De
verwerking van het vuil is weliswaar voordeliger, maar dit verschil wordt weer teniet
gedaan door de hogere kosten van het gescheiden ophalen. Apart ophalen en versnipperen
betekent daardoor een kostenstijging van f 21.000,- per jaar in vergelijking met de
traditionele verbrandingsmethode.

Dit geldt niet voor het afval uit de gemeentelijke plantsoenen. Omdat daarbij geen sprake
van ophaalkosten is, levert het gebruik van de nieuwe versnippermethode een forse
besparing op. Deze kan oplopen tot ruim f 40.000,- per jaar. Met het versnipperen, met
behulp van een gehuurde snipperaar, is enkele maanden reeds een begin gemaakt en de
ervaringen zijn positief.
Gezien de hogere kosten van het ophalen is het de vraag of de 'takkenroute' die sinds
enkele weken bestaat, ook in de toekomst zal kunnen worden voortgezet. Volgende maand zal
de commissie gemeentewerken zich hierover uit moeten spreken.

Om enigszins tegemoet te komen aan de behoefte om het groenafval apart te verwerken, is
het college nu van plan om de opslagplaats aan de Schulpstet in Bakkum vanaf januari
iedere zaterdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur open te stellen. Hier kunnen Castricummers
dan alle soorten afval brengen, dat daarna apart verwerkt zal worden.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Huisvuil
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-9-16
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 september 2022