Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12562
 
Titel : CAL neigt voor woningverdeling naar de IJmond
Auteur :
Datering : 07 november 2001
Beschrijving : CASTRICUM - Het lijkt erop dat de fusiegemeenten Castricum, Akersloot en Limmen (CAL) zich
voor wat betreft de woningtoewijzingen liever aansluiten bij de IJmond dan bij het
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SNK). De grotere noordelijke regio zou een te
zware druk leggen op de woningvoorraad en niet aantrekkelijk zijn voor woningzoekenden in
de CAL.

Op veel terreinen heeft de CAL besloten de blik op het noorden te richten. Nu is de vraag
of deze regio ook voor de woonruimteverdeling de gunstigste is. ,,Zo weten we nog niet of
het SNK ons erbij wil hebben'', aldus Castricums wethouder IJ. van Gosliga
(woonruimteverdeling). Volgens hem willen inwoners van Castricum overigens niet naar het
noorden. ,,Uit gesprekken met Castricumse woningzoekenden bleek dat ze, als het in
Castricum niet lukt, liever in Heemskerk wonen dan bijvoorbeeld in Heerhugowaard. 'Dat
nooit' zeiden ze.''

Niet optimaal

Momenteel heeft het SNK een systeem met drie categorieen woningzoekenden. ,,Doorstromers,
starters en vestigers'', licht ambtenaar T. Klein van de gemeente Castricum toe. ,,Voor
iedere categorie gelden bepaalde criteria, zoals wachttijd, woonduur en leeftijd.'' Dit
systeem loopt nu zo'n twee jaar, maar blijkt niet optimaal. ,,Waarschijnlijk stapt in
ieder geval een deel van SNK in 2003 over op een ander model.''
Dit zou betekenen dat Castricum in 2002 met een nieuw systeem worden geconfronteerd
- Akersloot en Limmen zijn al bij het SNK aangesloten - dat vervolgens in 2003 weer
verandert. En de drie colleges, verenigd in de stuurgroep, willen dit niet. ,,We willen
proberen onze inwoners slechts met een verandering op te zadelen'', aldus Van Gosliga.

Voordelen

Het lijkt er dus op dat de CAL-gemeenten neigen naar aansluiting bij de IJmond. ,,Maar dan
zullen we eerst het probleem met wethouder B. Hollebrand van Heemskerk uit de wereld
moeten helpen'', aldus Van Gosliga. Hij doelt op de uitspraak van Hollebrand dat als
Castricum blijft, dat ook voordelen moet hebben voor de overige IJmondgemeenten. Verder
meent Hollebrand dat Castricum consequent moet zijn en voor het SNK moet kiezen. ,,In
principe kan ik zijn gedachtengang wel volgen'', aldus Van Gosliga. ,,Maar wij bepalen dit
soort zaken uiteindelijk zelf. Zo blijven we vooralsnog ook bij het Regionaal Indicatie
Orgaan in de IJmond en bij de Meergroep.''
De stuurgroep is overigens deels afhankelijk van de provincie Noord-Holland. ,,We wachten
nog op uitsluitsel van de provincie over de voorkeur voor een van de regio's'', aldus
Klein. ,, We horen dan ook of wij ons aan die voorkeur moeten houden.'' Als het aan de
stuurgroep ligt, valt het definitieve besluit nog voor 1 januari.
In de gemeenten Beverwijk en Heemskerk start volgend jaar een proef met het zogenoemde
optiemodel in plaats van woningtoewijzing door leeftijdscriteria. ,,Als wij voor de
IJmond kiezen, gaan we hier in mee'', aldus Van Gosliga. ,,Maar ook dit systeem is vast
niet ideaal, de schaarste aan woningen blijft bestaan.''

Uitgeest

Woorden van gelijke strekking waren deze week van de Uitgeester wethouder P. Linnartz te
horen. Ook de gemeente Uitgeest staat niet direct te juichen. De bedoeling was, zo
vertelde Linnartz, dat er in Heemskerk en Beverwijk een proef gestart zou worden met een
deel van de huizenvoorraad. Inmiddels is gebleken dat de gemeenten hun hele huizenvoorraad
gaan inzetten. ,,En ze kunnen dan niet na een half jaar zeggen: 'We gaan terug naar het
oude systeem', omdat de proef geen succes is'', vertelt Linnartz.
Hij vindt daarom dat Uitgeest direct moet meedoen. Hij heeft deze week samen met
woningcorporatie Geestland en de Huurdersvereniging Uitgeest nog een gesprek met
woningcorporatie Woon op Maat in Heemskerk over de proef. Zo wil Uitgeest bijvoorbeeld
graag weten hoe vaak woningzoekenden een woning mogen weigeren.
Ander punt waar Uitgeest mee blijft zitten, zijn de starters. Nu komen ze al niet aan bod
in Uitgeest, maar ook het optiemodel zal dat niet kunnen veranderen. ,,Geestland kan geen
woningen aanbieden die ze niet heeft. Dan moeten we eerst flats gaan bouwen'', aldus
Linnartz.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Huisvesting
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-8-28
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 september 2022