Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12553
 
Titel : Conclusie van GroenLinks in notitie:
'Woningbeleid van Castricum jaagt jongeren het dorp uit'
Auteur :
Datering : 02 oktober 1996
Beschrijving : CASTRICUM - In Castricum worden (te) veel dure tot zeer dure koopwoningen gebouwd. Gevolg
daarvan is dat er weinig woningen beschikbaar komen voor Castricumse woningzoekenden met een
kleinere beurs. Vooral jongeren, maar ook ouderen, worden hiervan de dupe. Veel jongeren
worden erdoor gedwongen Castricum te verlaten, waardoor het dorp worstelt met een
toenemende vergrijzing.
Dat zijn de voornaamste conclusies die GroenLinks-Castricum trekt in een zelf geschreven
notitie over het plaatselijke volkshuisvestingsbeleid.
GroenLinks zet in de notitie een aantal zaken op een rij en licht tevens het gemeentelijk
huisvestingsbeleid door. De partij komt tot de conclusie dat het gemeentelijk bouwbeleid
niet tegemoetkomt aan de behoefte van de plaatselijke bevolking, zoals deze naar voren is
gekomen uit het recentelijk gehouden woonwensenonderzoek. GroenLinks wil derhalve het
beleid bijstellen en doet daarvoor enkele voorstellen. De laatste jaren zijn de
alternatieve bouwvoorstellen die de partij heeft ingediend bij diverse bouwplannen
overigens zonder resultaat gebleven. Omdat er nog weinig bouwruimte over is in het dorp,
acht GroenLinks het zinvol om het onderwerp nogmaals onder de aandacht te brengen.
Volgens de notitie richt het bouwbeleid van het college zich voornamelijk op de bouw van
- in de ogen van de fractie veel te dure - koopwoningen. Daardoor zou de gemeente zelf de
gevreesde vergrijzing stimuleren, omdat veel jongeren het dorp verlaten vanwege een te
klein aanbod van geschikte en goedkopere huurwoningen. Terwijl de duurdere koopwoningen
vooral betrokken worden door mensen van middelbare leeftijd van buitenaf. ,,De vergrijzing
neemt daarmee toe, waardoor nog meer jongeren noodgedwongen zullen verhuizen'', meent de
partij, die tevens opmerkt dat er voor ouderen en gehandicapten te weinig aangepaste of
aanpasbaar gebouwde woningen zijn.

GroenLinks merkt op dat het beleid in strijd is met het oorspronkelijke plan
Albert's Hoeve en het huidige collegeprogramma, maar ook met de uitkomsten van het
woonwensenonderzoek. ,,Er blijken voldoende eengezinswoningen te zijn en door de toename
van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens is er meer behoefte ontstaan aan
wooneenheden met maximaal drie kamers. Kortom, er is een groot gebrek ontstaan aan
woonruimte die geschikt is voor jongeren, ouderen en alleenstaanden.''
De partij doet de aanbeveling om het woningbeleid op die doelgroepen af te stemmen. Verder
moet de gemeente de plaatselijke woningbouwvereniging beter bij de plannen betrokken
worden en moeten woningen vaker dusdanig gebouwd worden, dat ze makkelijk aanpasbaar zijn
voor de 'moeilijk te plaatsen' groepen woningzoekenden.
De partij doet ook een aantal suggesties voor bouwlocaties.

,,Het oude gebouw van het Jac. P. Thijsse College in Bakkum zou zes woningen geschikt voor
jongeren en ouderen op kunnen leveren. Het huidige bedrijfsterrein van Fatels kan wellicht
ook worden gebruikt voor jongerenhuisvesting. Bovendien staan op het terrein van
Duin en Bosch meerdere gebouwen, die niet optimaal worden gebruikt. Ook hier hoort
jongerenhuisvesting tot de mogelijkheden, zoals dat eveneens het geval is in
Albert's Hoeve. Voor hen is het geen bezwaar dat de voorzieningen iets verder weg zijn.
Voor ouderen is de wijk wat minder geschikt, vanwege de afgelegen ligging en het ontbreken
van openbaar vervoer. Voor ouderenhuisvesting moet vooral in het dorp gezocht worden naar
nog beschikbare stukken grond, zoals de plek van het oude politiebureau en de Bremlaan'',
raadt GroenLinks aan.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Volgens GroenLinks zouden in het oude pand van het Jac.P. Thijsse College in Bakkum
jongeren gehuisvest kunnen worden.

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Huisvesting
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-8-19
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 september 2022