Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12549
 
Titel : Castricum pleit voor versnelde evaluatie woonruimteverdeling
Auteur :
Datering : 07 februari 1996
Beschrijving : CASTRICUM - Het Castricumse college van b en w heeft een aantal problemen geconstateerd in
het nieuwe woonruimteverdelingssysteem. Aanleiding voor het gemeentebestuur om aan te
dringen op het zo snel mogelijk houden van de afgesproken evaluatie in IJmondiaal verband.
Overigens zijn van de zestig beschikbare huurwoningen in het dorp er via het nieuwe systeem
37 terecht gekomen bij Castricummers zelf.

Op 1 mei van het vorig jaar zijn de vijf IJmondgemeenten begonnen met het nieuwe
woonruimteverdelingssysteem. Het grote verschil met het oude systeem is dat
woningzoekenden nu zelf het initiatief moeten nemen als zij in aanmerking willen komen
voor nieuwe huisvesting. In het oude systeem wezen de gemeenten de woningzoekenden een
passend huis aan. Volgens de nieuwe regeling moeten woningzoekenden reageren middels
zogenoemde 'woonbonnen' op advertenties in de tweewekelijks verschijnende en huis-aan-huis
verspreide Woonkrant. Daarin staan de beschikbare huurwoningen in de IJmond. De toewijzing
geschiedt vervolgens via een puntensysteem. Wie de meeste punten heeft, krijgt de woning.

Een ander verschil met het oude systeem is dat inwoners voortaan in aanmerking komen voor
woningen in alle vijf de IJmondgemeenten. Met name dat laatste aspect stuitte bij de
invoering van het nieuwe systeem op nogal wat weerstand in met name de kleine
IJmondgemeenten Castricum en Uitgeest. Deze zagen hun eigen woningbestand het liefste voor
de eigen inwoners.

Evaluatie

Afgesproken werd dat er na een bepaalde periode een evaluatie zou volgen. Die evaluatie
wordt momenteel voorbereid en heeft als doel om onder meer informatie te krijgen over de
voorlichting, dienstverlening en de volkshuisvestelijke gevolgen van het verdelingsbeleid.
Als het aan het Castricumse college ligt komt die evaluatie er zo snel mogelijk.
Aanleiding is onder meer het inmiddels geconstateerde aantal problemen.

In de stukken van de commissie onderwijs en sociale zaken, die op 15 februari onder meer
over deze problematiek vergadert, worden er vier met name genoemd. De eerste is het
leeftijdscriterium bij de toewijzing. Woningen worden veelal toegewezen aan diegenen met
de hoogste leeftijd. Een uitzondering vormen de speciale jongerenwoningen voor mensen tot
23 jaar. In de praktijk blijkt nu, zo constateert men in Castricum, dat voor jongeren die
iets ouder zijn in de praktijk maar weinig kansen op een huis zijn. Het tweede probleem
voor Castricum is dat ouderen van buiten de regio regelmatig in aanmerking komen voor de
'niet-gelabelde' ouderenwoningen.

Regionaal

Verder blijkt dat woningbouwprojecten die met inzet van gemeentelijke middelen (lees:
geld) worden gerealiseerd, toch regionaal worden aangeboden. Het laatste probleem blijkt
de administratie rond de geschillen- en toetsingscommissie. ,,Deze neemt grote vormen
aan'', zo schrijft het college. Woningzoekenden die het niet eens zijn met hun afwijzing
kunnen bij die geschillencommissie terecht. Al met al genoeg aanleidingen voor het college
om met de commissie van gedachten te wisselen.

Uit een voorlopig overzicht valt op te maken naar wie de tot nu toe zestig huurwoningen in
Castricum zijn toegegaan. De meeste blijken aan Castricummers zelf toegewezen: 37. Het
restant is verdeeld onder de inwoners van Beverwijk (9), Heemskerk (4), Velsen (2) en
gemeenten buiten de IJmond (8). Opvallend is dat er geen enkele Uitgeester een woning in
Castricum toegewezen heeft gekregen.
In vier gevallen is een woning toegewezen via bemiddeling en twee keer had er woningruil
plaats. In totaal werden voor de zestig woningen 1822 woonbonnen ingeleverd. De populairste
woning bleek het pand Kortenaerplantsoen 21 te zijn. Hierop kwamen 106 woonbonnen binnen.
Op de woning Van Renesselaan 29 kwam slechts een enkele reactie. Voor tien huizen moest een
tweede maal worden geadverteerd.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Huisvesting
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-8-15
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 23 september 2022